Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K pracovní migraci našich občanů do SRN (1). / Jana Vavrečková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 6 (2002), s. 14-17.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Příspěvek informuje o možnostech legálního zaměstnávání našich občanů v SRN na základě bilaterálních dohod uzavřených mezi oběma státy. Sezónní práce. Vzájemné zaměstnávání za účelem rozšíření kvalifikace. Vysílání občanů z českých podniků v rámci tzv. smlouvy o dílo. Pendlování za prací do německého příhraničí. Německý program "Zelené karty". Bariéry zahraniční migrace a preference života a práce v ČR - výsledky terénního šetření v česko-německém příhraničí.
Klíčová slova: ČR; SRN; pracovníci migrující; dohody; pracovníci sezónní; vysílání pracovníků; migrace pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; Germany; migrant workers; agreements; seasonal workers; posting of workers; migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Uchazeči o zaměstnání a dohody o provedení práce. / Olga Bičáková - In: SONDY - revue pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu. - ISSN 1802-906X - Roč. 18, č. 4 (2008), příl. s. XV-XVI.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  O možnosti přivýdělku uchazečů o práci na základě dohody o provedení práce v širším právním kontextu.
Klíčová slova: ČR; uchazeči o práci; poměr pracovní; dohody; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; job seekers; employment relationship; agreements; labour law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dohoda o provedení práce jako flexibilní forma zaměstnávání. / Olga Bičáková - In: SONDY - revue pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu. - ISSN 1802-906X - Roč. 18, č. 10 (2008), příl. s. XV-XVI.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Autorka rozebírá pozitiva i negativa, která tato flexibilní forma zaměstnávání má na trh práce. Jaké právní jistoty dává takto zaměstnaným občanům v kontextu s příslušnými právními předpisy.
Klíčová slova: ČR; vztahy pracovní; poměr pracovní; dohody; flexibilita pracovní; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour relations; employment relationship; agreements; labour flexibility; legislation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce versus povinnosti zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích od 1. ledna 2009. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 4 (2009), s. 11-15.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti v součtu výdělků. Výkon nekolidujícího zaměstnání. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Nelegální práce. Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců zejména při vzníku a skončení pracovněprávního vztahu. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce. Výplata mzdy. Skončení pracovněprávních vztahů. Potvrzení o zaměstnání. Zánik pracovněprávního vztahu.
Klíčová slova: ČR; uchazeči o práci; úřady práce; podmínky nároku; zab. v nezaměstnanosti; dávky; zab. v nezaměstnanosti-dávky; zaměstnanost skrytá; vztahy pracovní; poměr pracovní; právo pracovní; dohody; ukončení zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; job seekers; labour offices; eligibility ; unemployment insurance; benefits; unemployment benefits; clandestine employment; labour relations; employment relationship; labour law; agreements; termination of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Povinnosti zaměstnavatelů versus povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 12, č. 7-8 (2009),

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Cílem článku je upozornit na to, jak je nezbytné pro případnou nezaměstnanost a kontrolu výkonu nelegální práce dbát na to, aby průběh výkonu zaměstnání byl řádně doložen.
Klíčová slova: zaměstnavatelé; uchazeči o práci; úřady práce; dohody; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: employers; job seekers; labour offices; agreements; labour law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce [Individual guaranteed wage levels should also apply to work performed under so-called agreements to complete a job]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 2 (2019), s. 15-16 (2 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Výše finančního ohodnocení za práci provedenou na základě dohody o provedení práce či dohody o provedení pracovní činnosti by neměla být určena pouze na základě kalkulace vlastního přínosu práce pro zaměstnavatele a aktuální výše minimální mzdy, ale především také na základě příslušné úrovně zaručené mzdy. Jedná se o novinku, kterou by měla přinést plánovaná novela zákoníku práce.
 
Anotace v angličtině:  The amount of financial remuneration for work performed under agreements to complete a job and agreements to perform work should no longer be determined solely on the basis of the calculation of the contribution of the work to the employer and the current level of the minimum wage, but also, principally, on the basis of guaranteed wage levels. This represents a new legislative development to be introduced via a planned amendment to the Labour Code.
Klíčová slova: mzda zaručená; poměr pracovní; dohody; právo pracovní; pracovníci; odměňování; ČR

Klíčová slova v angličtině: guaranteed wage; employment relationship; agreements to complete a job; agreements to perform work; labour law; workers; remuneration; Czech Republic
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT