Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 9 (2009), s. 20-22.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; EU; služby; harmonizace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; EU; services; harmonisation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 12, č. 10 (2009), s. 16-18.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; EU; harmonizace; služby

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; EU; harmonisation; services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Reconciliation Policy in the Czech Republic and the EU: From Neglect to Rejection. [Politika harmonizace rodiny a práce v České republice a EU: od opomíjení k odmítnutí]. / Tomáš Sirovátka, Helena Tomešová Bartáková - In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627 - Roč. 13, č. 1 (2011), s. 161-177 (17 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Článek se zabývá rolí EU v procesu formování politik harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice od roku 1989 do roku 2009 s důrazem na období před a po vstupu do EU. Analýza zahrnuje služby péče o děti, mateřské a rodičovské dovolené, podporu flexibilních pracovních režimů, z hlediska vlivu ze strany EU.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we focus on the role of Europe in forming reconciliation policies in the Czech Republic from after 1989 until 2009, with emphasis on the period before and after EU accession. We analyze the development of reconciliation policies like caring services, maternity and parental leaves, and support for flexible working regimes, with close eye on the EUĺ s influence.
Klíčová slova: sladění pracovního a rodinného života; harmonizace; gender; politika sociální; politika populační; integrace evropská; rovnost; ženy; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; harmonisation; gender; social policy; population policy; European integration; equity; women; employment
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT