Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

XXVI. IUSSP Mezinárodní populační konference. / Anna Šťastná - 2009.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Ve dnech 27.9. ľ 2.10. 2009 proběhla XXVI. IUSSP Mezinárodní populační konference. Místem konání konference bylo město Marrakech, díky pozvání marocké vlády a krále Mohammeda VI. se tak tato konference konala vůbec poprvé na africkém kontinentě a v arabské zemi. Reportáži přináší informace o konferenci stejně tak jako o českém zastoupení a dostupnosti prezentovaných příspěvků.
Klíčová slova: konference mezinárodní; demografie; porodnost; gender; migrace; stárnutí; rodina; vzdělanost; politika populační; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: international conference; demography; fertility; gender; migration; ageing of population; family; education standard; population policy; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2009. - ISSN: 1801-2914,
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rodinná politika a mezigenerační solidarita. / Kamila Svobodová - 2009. - ()

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Reportáž o IX. mezinárodní konferenci Rodinná politika jako nástroj, který umožňuje a podporuje mezigenerační solidaritu, která se konala 19.10.2009 v prostorách Senátu PČR. Cílem setkání bylo poukázat na šíři souvislostí vztahů mezi generacemi a různé podoby jejich vzájemné výpomoci.
Klíčová slova: konference mezinárodní; politika rodinná; solidarita mezigenerační; vztahy mezigenerační; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: international conference; family policy; intergenerational relationships; intergenerational solidarity; family social assistance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801-2914
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization: Zpráva z konference. / Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Iva Šmídová - In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028 - č. 2 (2012), 8 s..

[ Vidovićová, Lucie - Galčanová, Lucie - Šmídová, Iva ]

Klíčová slova: Mezinárodní; konference mezinárodní; sociologie

Klíčová slova v angličtině: international conference; sociology
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistics. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 30-31.

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Dne 27. 11. 2013 se v Ženevě uskutečnilo první pracovní jednání skupiny pro statistiku vázanou na problematiku stárnutí (dále jen Pracovní skupina). Pracovní skupina byla ustavena UNECE konferencí Evropských statistiků (United Nations Economic Commission For Europe; Conference of European Statisticians) s cílem vypracovat doporučení pro metodologii a rozsah sledování indikátorů pro měření vývoje v oblastech nejvýznamněji ovlivněných stárnutím populace UNECE regionu zahrnujícího celkem padesát šest států.
Klíčová slova: stárnutí; ukazatele; metodologie; konference mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: ageing; ageing-related statistics; international conference
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Index aktivního stárnutí a jeho potenciál [The Active Ageing Index and its potential]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 5 (2015), s. 29-30.

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Dne 16. a 17. dubna hostil Oxfordský institut stárnutí populace, Evropské komise a Ekonomická komise OSN pro Evropu mezinárodní seminář na téma indexu aktivního stárnutí (AAI - Active Ageing Index). Index aktivního stárnutí se skládá z analytického nástroje pro měření potenciálu stárnoucích společností a posouzení postavení starších lidí v těchto společnostech.
 
Anotace v angličtině:  On 16 and 17 April the Oxford Institute of Population Ageing, the European Commission and the United Nations Economic Commission for Europe hosted an international seminar on the theme of the Active Ageing Index. The Active Ageing Index (AAI) consists of an analytical tool for the measurement of the potential of ageing societies and the assessment of the position of older people in these societies.
Klíčová slova: konference mezinárodní; stárnutí aktivní; postavení starších lidí; index aktivního stárnutí

Klíčová slova v angličtině: international conference; active ageing; Active Ageing Index; position of older persons
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Z pražské 12. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace [The 12th International Conference of the European Sociological Association, Prague]. / Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 5 (2015), s. 30.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Koncem srpna hostila Praha téměř 3,5 tis. sociologů z Evropy a dalších částí světa. Záznam z dosud největšího setkání sociologů (Praha, 25.-28. srpna) v evropské historii. Hlavní téma konference "rozdíly, nerovnosti a sociologická imaginace" apelovalo na účastníky, aby pozorně sledovali společensky důležité a aktuální otázky.
 
Anotace v angličtině:  At the end of the summer holiday period (25 to 28 August 2015), Prague hosted almost three and a half thousand sociologists from Europe as well as other parts of the world. The main theme of the conference "differences, inequalities and sociological imagination" urged participants to closely monitor socially important and topical issues.
Klíčová slova: konference mezinárodní; sociologie

Klíčová slova v angličtině: international conference; inequality; social differences; sociology; European Sociological Association
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

13. mezinárodní výzkumná konference o bezdomovectví [13th International Research Conference on Homelessness]. / Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 5 (2018),

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  V Maďarsku se 21. září 2018 konala konference zaměřená na problematiku bezdomovectví s podtitulem "Sociální a ekonomická integrace bezdomovců". Konference, kterou každoročně pořádá Evropská observatoř bezdomovectví mezinárodní organizace FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci), letos proběhla na půdě Středoevropské univerzity (CEU). S organizací pomáhal Metropolitní výzkumný institut v Budapešti a budapešťská Nadace přístřeší (Shelter Foundation Budapest).
 
Anotace v angličtině:  A conference focusing on issues surrounding homelessness entitled "The Social and Economic Integration of Homeless Persons" was held in Hungary on 21 September 2018. The conference, held on an annual basis by the European homelessness observatory of the international organisation FEANTSA (the European Federation of National Organisations working with the Homeless), was hosted this year by the Central European University (CEU), and the organisation of the event was supported by the Metropolitan Research Institute in Budapest and the Shelter Foundation Budapest.
Klíčová slova: bezdomovci; bezdomovství; konference mezinárodní; výzkum

Klíčová slova v angličtině: homeless persons; international conference; RESEARCH
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT