Publikační činnost: 2012
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final country report - Czech Republic [Sociální dopady emigrace a migrace z venkova do měst ve střední a východní Evropě. Závěrečná národní zpráva - Česká republika]. / Miroslava Rákoczyová, Dušan Drbohlav - Köln: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V., 2012. - 84 s.

[ Rákoczyová, Miroslava - Drbohlav, Dušan ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie byla vypracována jménem Evropské komise v rámci programu PROGRESS pro zaměstnanost a sociální solidaritu 2007-2013. Politický a socio-ekonomický přehled. Hlavní trendy a modely mezinárodní a vnitřní migrace. Celonárodní trh práce a trendy sociálního vývoje ovlivněné migrací. Sociální zabezpečení, chudoby a sociální vyloučení. Trendy vývoje v regionech s plusovou a minusovou migrací. Dopad migrace na znevýhodněné skupiny.
 
Anotace v angličtině:  The present study has been undertaken on behalf of the European Commission within the framework of the PROGRESS programme for employment and social solidarity 2007-2013. Political and Socio-Economic Overview. Main emigration and internal migration trends and patterns. Nation-wide labour market and social development trends under the influence of emigration. Social security, poverty and social exclusion. Development trends in net migration loss/gain regions. Impact of migration on vulnerable groups.
Klíčová slova: Evropa střední a východní; migrace; migrace vnitřní; situace ekonomická; trh práce; osoby migrující; zab. sociální; chudoba; vyloučení sociální; Romové; skupiny znevýhodněné; regiony

Klíčová slova v angličtině: Central and Eastern Europe / CEE; migration; internal migration; economic situation; migrant persons; labour market; social security; poverty; social exclusion; Gypsies; disadvantage groups; regions
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  viz uložené 1541
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2022
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Internal Migration and House Prices in Australia [Vnitřní migrace a ceny nemovitostí v Austrálii]. / Umut ÜNAL, Isil EROL - In: Regional Studies : A Journal of the Regional Studies Association. - ISSN 0034-3404 - (2022), Published online: 02 Sep 2022.

[ ÜNAL, Umut - EROL, Isil ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Díky vnitřní migraci je Austrálie jednou z nejmobilnějších zemí světa. Předkládaná studie přináší první doklady o kauzálním dopadu vnitřní migrace na změny cen nemovitostí ve 237 australských regionech v proběhu let 2014 až 2019. S využitím přístupu prostorové korelace, autoři v práci poukazují na skutečnost, že vnitřní migrace, která představuje 1 % původní místní populace, je ve třech nejlidnatějších státech Austrálie spojena s 0,52 až 0,71% nárůstem cen nemovitostí. Příliv migrace má významný pozitivní vliv na změny cen nemovitostí spíše v metropolitních oblastech Sydney a Melbourne než v nemetropolitních regionech.
 
Anotace v angličtině:  Australia is one of the most mobile countries in the world due to internal migration. This study provides the first evidence of the causal impact of internal migration inflow on house price changes across 237 statistical regions in Australia from 2014 to 2019. Employing a spatial correlation approach, the paper indicates that internal migration that amounts to 1% of the initial local area population is associated with a 0.52-0.71% increase in house prices in the three most populated states of Australia. Migration inflow has a significant positive effect on house price changes in metropolitan areas of Sydney and Melbourne rather than non-metropolitan regions.
Klíčová slova: Austrálie; migrace vnitřní; bydlení; ceny

Klíčová slova v angličtině: Australia; internal migration; houses; prices
Návaznost: IP70203 Aktuální otázky makroekonomického prostředí a trhu práce a jejich dopady na různé společenské skupiny
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2106363
Pracoviště: VUPSVMA Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT