Publikační činnost: 2010
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic. [Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice. Národní zpráva za Českou republiku.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - Praha: 2010. - 56 s.

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V projektu byla pozornost soustředěna na roli institucí hostitelské společnosti se zřetelem k situaci mladých migrantů ze třetích zemí do 27 let. Prvním cílem projektu bylo z této perspektivy popsat a analyzovat situaci ve vybraném sociálním sub systému účastnické země. V České republice byla pro účely analýzy vybrána oblast trhu práce a zaměstnanosti. Poznatky o tomto tématu jsou zachyceny v části A této zprávy (kapitoly 1-5). Dalším cílem projektu bylo navrhnout a ověřit odpovídající mezinárodní indikátory interkulturní otevřenosti, jež budou společné pro různé sociální sub systémy. Aktivity a jejich dílčí výstupy realizované řešitelem projektu za Českou republiku shrnuje část B (kapitoly 6-9).
 
Anotace v angličtině:  Within the project attention has been paid to the role of institutions in the host society with regard to the situation of young, third country migrants under the age of 27. The first aim of the project was to describe and analyse the situation from this perspective in the selected social sub-system of the member country. For purposes of the analysis in the Czech Republic, the selected areas were the labour market and employment. Findings on this topic are covered in Section A of this report (Chapters 1-5). Another aim of the project was to identify and verify relevant international indicators of intercultural openness which could be common for various social sub-systems. Activities and interim outputs carried out by the project team on behalf of the Czech Republic are summarized in Section B (Chapters 6-9).
Klíčová slova: trh práce; migranti; migranti ze třetích zemí; integrace cizinců; zaměstnanost; interkulturní otevřenost; instituce trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; migrants; integration of migrants; third country migrants; intercultural openness; labour-market and employment institutions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 113-EK - Moving Societies towards Integration
Poznámka:  Kompletní zpráva o realizaci projektu Moving Socities Towards Integration v České republice (v angličtině)- plná verze textu zpracovaná pro potřeby připravované závěrečné mezinárodní zprávy z projektu
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice. Národní zpráva za Českou republiku [Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - Praha: 2010. - 48 s.

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Kompletní zpráva o realizaci projektu Moving Socities Towards Integration v České republice (v češtině) - český překlad plné verze textu Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic.
Klíčová slova: trh práce; migranti; migranti ze třetích zemí; integrace cizinců; zaměstnanost; interkulturní otevřenost; instituce trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; migrants; integration of migrants; third country migrants; intercultural openness; labour-market and employment institutions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 113-EK - Moving Societies towards Integration
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic. [Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - In: Moving Societies towards Integration. - Eutin : CJD Eutin, 2010. - s. 102-121 (20 s.).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V projektu byla pozornost soustředěna na roli institucí hostitelské společnosti se zřetelem k situaci mladých migrantů ze třetích zemí do 27 let. Prvním cílem projektu bylo z této perspektivy popsat a analyzovat situaci ve vybraném sociálním sub- systému účastnické země. V České republice byla pro účely analýzy vybrána oblast trhu práce a zaměstnanosti. Poznatky o současné situaci v této oblasti. Programy a služby dostupné pro mladé imigranty ze třetích zemí. Příležitosti pro zvýšenou otevřenost sub-systému pro migranty. Relevantní kritéria otevřenosti sub-systému. Bariéry interkulturní otevřenosti. Pokyny a politická doporučení.
 
Anotace v angličtině:  Within the project attention has been paid to the role of institutions in the host society with regard to the situation of young, third country migrants under the age of 27. The first aim of the project was to describe and analyse the situation from this perspective in the selected social sub-system of the member country. For purposes of the analysis in the Czech Republic, the selected areas were the labour market and employment. Knowledge of the current situation in this area. Programmes and Services Available to Young Third-Country Immigrants. Opportunities for the Increased Opening of the Sub-system to Migrants. Relevant Criteria for Opening up the Sub-system. Barriers against intercultural opening. Conclusions and guidelines for the future. Policy recommendations.
Klíčová slova: imigranti; mládež; migranti ze třetích zemí; integrace cizinců; trh práce; politika zaměstnanosti; služby; poradenství; organizace; organizace nevládní; interkulturní otevřenost; instituce trhu práce

Klíčová slova v angličtině: migrants; immigrants; youth; integration of immigrants; third country migrants; intercultural openness; labour-market and employment institutions; counselling; services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 113-EK - Moving Societies towards Integration
Poznámka:  Závěrečná zpráva projektu - http://cjd-eutin.eu/fileadmin/content/Moving_Societies_Final_Report.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Výzkum rodin migrantů v ČR: Východiska a základní pojmy projektu. Návrh informačního systému o rodinách migrantů z třetích zemí. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 16 s. - ISBN 978-80-7416-208-4

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; system informační; migranti ze třetích zemí; rodiny imigrantů; terminologie; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third country nationals; third country migrants; families of migrants; terminology; information systems; certified methodology
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: TD010220 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT