Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Pooperační zmatenost na JIP - zásadní perioperační komplikace u starších pacientů. [Postoperative confusion in ICU - an important perioperative complication in older patients.]. / Daniela Bruthansová, Jan Bruthans, Marek Svítek - In: Česká geriatrická revue. - ISSN 1214-0732 - Roč. 7, č. 2 (2009), s. 68-74 (7 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Svítek, Marek ]

Anotace:  Pooperační zmatenost (PZ) postihuje hlavně starší pacienty nad 65 let věku. Výskyt PZ je spojen s četnými negativními jevy. Vzhledem k multifaktoriálnímu podkladu PZ je nutné při prevenci i léčbě postupovat komplexně. Zásadní snahou zůstává způsobit co nejmenší zátěž pacienta operačním výkonem, minimální narušení sociálního prostředí, biorytmů pacienta a při podávání medikamentózní léčby postupovat velmi uvážlivě. V případě rozvoje PZ je nutné včas diagnostikovat již první příznaky a pokusit se stav zvládnout nejvhodnějším psychologickým přístupem, kdy významnou úlohu hraje chování ošetřujícího personálu. Značnou pomocí mohou být v této fázi i příbuzní pacienta. Další možnosti léčby.
 
Anotace v angličtině:  Postoperative delirium is a complication in the perioperative period that affects usually patients aged 65 and older. Multiple negative events usually occur in delirious patients. Due to multifactorial reasons of such a state, a complex approach to prevention and therapy of postoperative delirium is required. Basically, the burden of the operation, disturbation of social settings and biorhythms of a patient should be diminished and drugs should be administered with caution. In case of development of postoperative delirium first signs should be recognised and treated, possibly with suitable psychological approach. An appropriate behaviour of staff is of the utmost importance. Also relatives might be helpful in this phase. Possibilities of further treatment.
Klíčová slova: pooperační zmatenost; delirantní syndrom; pacient starší; staří; nemocní; péče léčebná

Klíčová slova v angličtině: postoperative delirium; delirant syndrome; older patient; complication postoperative; restrictive measures; ill persons; eldery; medical care
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig.: Do 1504
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jak zajistit péči o potřebné. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 27-29.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Modely zajištění dlouhodobé péče v evropských zemích. Veřejná a rodinná odpovědnost za péči. Modely finančních a věcných dávek. Formální či neformální poskytování péče. Perspektivy evropské politiky v oblasti sociálních služeb.
Klíčová slova: EU; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; staří; potřebnost; příspěvek na péči; péče o osobu blízkou; péče dlouhodobá; nemocní; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; social assistance; family social assistance; elderly / aged; neediness; care allowance; long-term care for the close relative; long term care; ill persons; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Převz. z: Sociale Sicherheit 11/2007 s. 536-544.
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Podle VOP je péče v léčebnách pro dlouhodobě nemocné KATASTROFÁLNÍ! / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 14, č. 1 (2018),

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  V závěru loňského roku zveřejnila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zprávu o situaci v léčebnách pro dlouhodobě nemocné1. Zjištění, která jsou uvedena v této zprávě, jsou ľ stručně řečeno ľ katastrofálníů Na základě výsledků svých návštěv formulovala ombudsmanka celkem 102 doporučení pro samotné léčebny a dalších 7 doporučení pro ministerstvo zdravotnictví. Doporučení léčebnám se týkají nedostatků, které lze odstranit změnou přístupu k pacientům, či změnou organizace práce. Některé zjištěné nedostatky jsou však systémového charakteru, proto je ombudsmanka adresovala ministerstvu zdravotnictví. Za zcela nezbytné pro zlepšení situace považuje zejména zvýšení minimálního počtu zdravotnických a jiných odborných pracovníků.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; nemocní; kvalita péče

Klíčová slova v angličtině: long term care; ill persons; quality of care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT