Publikační činnost: 2009
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Deinstitutionalization of the social services for the elderly people in the Czech Republic. [Deinstitucionalizace sociálních služeb pro seniory v České republice.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Journal of gerontological social work. - ISSN 2067-2721 - č. 2 (2009), s. 65 -74 (10 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  V článku je popsán systém sociálních služeb pro seniory v České republice a současný proces transformace sociálních služeb. Východiskem změn v oblasti sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu je koncept deinstitucionalizace rezidenčních zařízení. Tento proces je popsán v kontextu rozvoje kvality a zaváděni standardů kvality jako nástroje politiky sociálních služeb na národní úrovni. V textu jsou na příkladu konkrétní terénní služby pro tuto cílovou skupinu popsána pozitiva a rizika procesu deinstitucionalizace, zejména omezené lidské zdroje a kapacita terénních služeb pro komplexní zabezpečení seniora ve vlastní domácnosti.
 
Anotace v angličtině:  In this paper is described the social service system for the elderly people in the Czech Republic as well as the process of transformation in this field over the last years. The part of these changes, what will be presented, is the concept of deinstitutionalization the residential care. This concept was worked up in connection to main pillars of the transformation the care: implementation of the quality standards into social service providing and the setting of the social service on the local level (through the community planning method). In the another part of this text will be discussed the results of the research on community care service in the Czech Republic, the difficulties in providing this kind of support and actual potential of this service to cover the needs of the elderly people in the locality.
Klíčová slova: staří; služby sociální; péče rezidenční; péče komunitní

Klíčová slova v angličtině: elderly; social services; residential care; community care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  zadáno do RIVu autorem, připsáno Výzkumnému záměru VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Anketa "Ústavní péče o ohrožené děti" [Survey: "Institutional care for children at risk"]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 22-26 (5 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Cílem průzkumu bylo zjistit, jak ředitelé dětských domovů vnímají dopady legislativních změn v posledních letech, které se týkají péče o ohrožené děti a jaké jsou jejich názory na možnost převedení školských zařízení ústavní péče z resortu MŠMT do resortu MPSV.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the survey was to determine how directors of children's homes perceive the effects of legislative changes in recent years concerning the care of vulnerable children and what their views are on the possibility of transferring responsibility for educational institutional care from the Ministry of Education to the Ministry of Labour and Social Affairs.
Klíčová slova: péče rezidenční; péče pěstounská; orgán sociálně-právní ochrany dětí; soud

Klíčová slova v angličtině: residential care; foster care; social-legal child protection authority; court
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT