Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte. / Libor Musil, Zdeňka Dohnalová - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 106-120.

[ Musil, Libor - Dohnalová, Zdeňka ]

Anotace:  Činnost občanského sdružení "Dlouhá cesta", zaměřeného na pomoc rodinám po úmrtí dítěte. Čtyři fáze vyrovnávání se se ztrátou dítěte; nabídka pomoci občanského sdružení "Dlouhé cesty" (DC) v jednotlivých fázích vyrovnávání se. Snaha o profesionalizaci sociální pomoci. Financování občanského sdružení DC. Projekty občanského sdružení DC. Návrh na rozšíření nabídky služeb DC. Návrh personálního obsazení a pracovní náplně pomáhajících pracovníků DC (případový sociální pracovník, komunitní sociální pracovník, psycholog, členové svépomocné skupiny, dobrovolníci).
Klíčová slova: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; organizace neziskové; situace mimořádná; péče sociální nestátní; šetření; financování; svépomoc; projekty; psychologie; psychoterapie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; social workers; nonprofit organizations; state of emergency; nongovernmental social assistance; opinion polls; financing; self help; projects; psychology; psychotherapy
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Res. v ang.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

První kolo dotačního řízení pro rok 2011 v grafech. Vlastní zpracování na základě interních údajů MPSV [The first round of grant procedures for 2011 in graphs. The actual processing based on internal data MLSA]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 7, č. 2 (2011), příl. s. 1-4.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Grafy: Porovnání výše dotace přiznané v 1. kole dotačního řízení pro rok 2011 domovům pro seniory v závislosti na typu zřizovatele; domovům pro občany se zdravotním postižením v závislosti na typu zřizovatele; domovům se zvláštním režimem v závislosti na typu zřizovatele; na chráněné bydlení v závislosti na typu zřizovatele; týdenním stacionářům v závislosti na typu zřizovatele; pečovatelským službám v závislosti na typu zřizovatele; příspěvkovým organizacím domovům pro seniory v závislosti na typu zřizovatele (město/obec nebo kraj).
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; statistika; výzkum; postižení; bydlení chráněné; pobyty denní; ústavy; služba pečovatelská; organizace neziskové; péče sociální nestátní; regiony; staří

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; financing; statistics; research; disabled; sheltered housing; day care centres; institutional care; nursing care / home care; nonprofit organizations; nongovernmental social assistance; regions; elderly / aged
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT