Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dostupnost vybraných typů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. / Pavel Bareš - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 6, č. 3 (2010), nestr. příl. (4 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Výsledky výzkumného šetření VÚPSV, realizovaného mezi poskytovateli sociálních služeb (SS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zjišťovaná témata: údaje o poskytovateli, údaje o klientech, údaje o dostupnosti SS a informace o návaznosti služeb, spolupráci mezi organizacemi a uspokojení potřeb klientů mimo zařízení SS. Analýza nejčastějších a nejzávažnějších potíží poskytovatelů SS. Sledován územní rozsah, popř. velikost spádového území pro poskytování jednotlivých typů SS, průměrná čekací doba na vybrané SS. Analýza největších překážek v přístupu zájemců k SS. Analýza důvodů odmítnutí žadatelů.
Klíčová slova: ČR; ústavy; služby sociální; staří; postižení; výzkum; šetření; statistika sociální; asistence osobní; pobyty denní; bydlení chráněné; služba pečovatelská; financování; bariéry; sociologie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; institutional care; social services; elderly; disabled; research; opinion polls; social statistics; personal assistance; day care centres; sheltered housing; nursing care; financing; barriers; sociology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

První kolo dotačního řízení pro rok 2011 v grafech. Vlastní zpracování na základě interních údajů MPSV [The first round of grant procedures for 2011 in graphs. The actual processing based on internal data MLSA]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 7, č. 2 (2011), příl. s. 1-4.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Grafy: Porovnání výše dotace přiznané v 1. kole dotačního řízení pro rok 2011 domovům pro seniory v závislosti na typu zřizovatele; domovům pro občany se zdravotním postižením v závislosti na typu zřizovatele; domovům se zvláštním režimem v závislosti na typu zřizovatele; na chráněné bydlení v závislosti na typu zřizovatele; týdenním stacionářům v závislosti na typu zřizovatele; pečovatelským službám v závislosti na typu zřizovatele; příspěvkovým organizacím domovům pro seniory v závislosti na typu zřizovatele (město/obec nebo kraj).
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; statistika; výzkum; postižení; bydlení chráněné; pobyty denní; ústavy; služba pečovatelská; organizace neziskové; péče sociální nestátní; regiony; staří

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; financing; statistics; research; disabled; sheltered housing; day care centres; institutional care; nursing care / home care; nonprofit organizations; nongovernmental social assistance; regions; elderly / aged
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT