Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezinárodní evropská konference o sociální ekonomice a podnikání [International European Conference about Social Economy and Business]. / Helena Vychová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 3 (2009), s. 30 (1 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Informace o Mezinárodní evropské konferenci o sociální ekonomice a podnikání, která se uskutečnila v dubnu 2009 v Praze. Hlavním předmětem zájmu byla problematika infrastruktury vytvářející podmínky pro rozvoj sociální ekonomiky, otázky finanční podpory dané oblasti, úloha regionálních autorit v sociální ekonomice a možnosti sociálního dialogu při podpoře rozšiřování jejího uznání.
 
Anotace v angličtině:  Information about the International European Conference about Social Economy and Business, which took place in April 2009 in Prague. The main interest was the issue of infrastructure creating the conditions for the development of social economy, issues of financial support, and the role of regional authorities in the social economy and the possibility of social dialogue in promotion of the expansion of its recognition.
Klíčová slova: dialog sociální; konference; ekonomika sociální; podpora finanční

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; conference; social economy; financial support
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dopady pandemie na sólo rodiče a jejich potřebu neformální pomoci. / Sylva HÖHNE, Lucie ŽÁČKOVÁ - In: Sociální studia/Social Studies. - ISSN 1214-813X - Roč. 19, č. 2 (2022), s. 55-74 (19 stran).

[ HÖHNE, Sylva - ŽÁČKOVÁ, Lucie ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  The Covid-19 pandemic has affected the work, personal, and family lives of all Czechs. In this regard, single parents are one of the most vulnerable groups. They are very frequent recipients of external support, provided by the state or by grandparents. Government restrictions, accompanied by, among other things, reduced availability of institutional childcare services, have significantly increased parentsĺ demand for informal childcare. However, grandparents have not been able to fully satisfy this demand. Within the proposed typology, the so-called risk group of single parents who did not receive the required childcare support concerning school preparation or free time, as well financial or material help, was identified. The size of this group grew during the pandemic.
According to regression analysis, parents of preschool and younger school children, working in precarious forms of work, in a low-income situation, and/or in rental housing, were at higher risk of falling into the group of single parents who need informal support.
Klíčová slova: ČR; sólo rodič; péče o děti; podpora finanční; COVID-19; péče neformální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; single parent; informal care; child care; financial support; COVID-19
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.5817/SOC2022-32989
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT