Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (2). / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 9 (1999), s. 9-11.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Dokončení z minulého čísla. Na základě modelových situací a ilustračních výpočtů hledají autorky odpověď na dvě základní otázky: 1/ V případě, že příjemci nově plánovaného příspěvku na péči zvolí péči vlastní rodiny, bude výše tohoto příspěvku v plné míře kompenzovat stávající příspěvky a dávky, které budou po jeho zavedení zrušeny ? Bude rodina ekonomicky motivována k převzetí péče o handicapovaného člena ? 2/ Rozhodne-li se klient pro péči ve specializovaných institucích, budou příspěvky na péči včetně vlastních příspěvků klientů dostatečné k financování domovů důchodců a ústavní sociální péče ?
Klíčová slova: ČR; služby sociální; reforma; reforma sociálních služeb; pomoc sociální; péče dlouhodobá; postižení mentálně; pomoc sociální v rodině; staří; deti; péče ústavní; bezmocnost; postižení těžce

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; reform; needines; social assistance; long-term care; mentally handicapped; family social assistance; elderly; children; institutional care; severely disabled; helplessness
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Změny v zákoně o sociálních službách od 1. srpna 2009. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 10 (2009), s. 38-41.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Hlavní změny, které přinesl zákon č. 206/2009 Sb., novelizující zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podmínky nároku na příspěvek na péči. Náležitosti žádosti o příspěvek. Efektivnější kontrola využití příspěvku. Vyšší důraz na odbornost pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Zpřesnění procesu akreditací vzdělávacích programů a institucí. Změna způsobu výplaty příspěvku na péči od 1. ledna 2010.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; zákonodárství; postižení; postižení těžce; příspěvek na péči; podmínky nároku; výplata-způsob; pracovníci sociální; vzdělávání celoživotní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; legislation; disabled; severely disabled; care allowance; eligibility ; method of payment; social workers; life long education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT