Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zaměstnanecký status a formy úvazků. / Tomáš Soukup - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 16-24.

[ Soukup, Tomáš ]

Anotace:  Zaměstnanost v roce 2007 činila přibližně 4 907 tis. osob. Zhruba 84 % z nich jsou zaměstnanci, 4 % zaměstnavatelé a 12 % samostatně výdělečně činní bez zaměstnanců. Od roku 1995 se absolutně i relativně snížil podíl zaměstnanců a naproti tomu do poloviny roku 2004 rostl počet a podíl samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců. V roce 2004 byly zavedeny minimální daňové odvody pro živnostníky a zároveň došlo ke zpřísnění zákazu tzv. Švarcsystému, tedy zaměstnávání přes živnostenský list. Pracovní poměr na dobu určitou. Částečný úvazek. Nelegální práce Čechů a cizinců. Rozdílná ochrana pracovních poměrů. Nárůst agenturního zaměstnávání. Délka trvání pracovního poměru. Politika zaměstnanosti pasivní a aktivní.
Klíčová slova: zaměstnanost; politika zaměstnanosti; poměr pracovní; formy pracovních úvazků; práce nelegální; ochrana pracovních úvazků; zaměstnávání agenturní

Klíčová slova v angličtině: employment; employment policy; employment relationship; forms of employment relationship; illegal employment; agency employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  nedávat do RIVu (autor publikce)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Peer Country Comments Paper - Czechia : How important is the support of legal forms of labour migration? [Komentář z partnerské země - Česká republika : Jak je důležitá podpora legálních forem pracovní migrace?]. / Soňa VEVERKOVÁ - Brussels: European Union, 2021. - 17 stran

[ VEVERKOVÁ, Soňa ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Dokument byl připraven pro Peer Review na téma "Kontrola a prevence nehlášené práce v komplexních řetězcích ekonomické činnosti", který vznikl v rámci Programu vzájemného vzdělávání (the Mutual Learning Programme - MLP). Práce poskytuje srovnání a hodnocení politiky země hostitelské a situace v České republice. Informace o zásadách hostitelské země naleznete v diskusním dokumentu hostitelské země (the Host Country Discussion Paper).
 
Anotace v angličtině:  This paper has been prepared for the Peer Review on "Control and prevention of undeclared work in complex chains of economic activityö within the framework of the Mutual Learning Programme. It provides a comparative assessment of the policy example of the host country and the situation in Czechia. For information on the host country policy example, please refer to the Host Country Discussion Paper.
Klíčová slova: EU; trh práce; práce nelegální; zaměstnanci; práce-cizinci

Klíčová slova v angličtině: EU; labour market; illegal employment of foreigners; employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: ZZ914720 Kontrola a prevence nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT