Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Změny v právní úpravě kontrolní činnosti a správního trestání. / Olga Bičáková - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 6, č. 3 (2009), s. 4.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Změny práv a povinností úřadů práce podle novely zákona o zaměstnanosti, platné od 1. ledna 2009. Úřady práce jsou nově oprávněny kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, což potřebují pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Zvyšuje se pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, a to ze 2 milionů na 5 milionů Kč.
Klíčová slova: ČR; zákonodárství; právo pracovní; zaměstnanost skrytá; práce-cizinci; právo správní; úřady práce; mzda průměrná; zab. v nezaměstnanosti; kontrola; výpočet

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; legislation; labour law; clandestine employment; employment-foreigners; administrative law; labour offices; average wage; unemployment insurance; control; calculation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy [Possible solutions of the social consequences of disability ľ synergetic effects and white areas of current legislation]. / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 83 s. - ISBN 978-80-7416-103-2

[ Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie přináší co možný nejúplnější rozbor platných právních předČpisů zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením v České republice. Zjištěné poznatky mohou přispět k získání validních údajů pro tvorbu programů a opatření zaměřených na snížení nepříznivých dopadů zdravotního postižení osob do všech oblastí jejich života.
 
Anotace v angličtině:  This monograph provides the fullest possible if the analysis of current legislation dealing with people with disabilities in the Czech Republic. Lessons Learned can contribute to obtain valid data for the creation of programs and measures aimed at reducing the adverse impact of disability in all fields of life.
Klíčová slova: postižení; vyloučení sociální; invalidita; dávky sociální; služby sociální; právo sociálního zabezpečení; právo pracovní; právo správní; právo finanční

Klíčová slova v angličtině: people with disabilities; social exclusion; invalidity; social benefits; social services; social security law; labour law; administrative law; financial law
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC3/2011 Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení ľ synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT