Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příjemci sociálního příplatku na datech SILC 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky [Recipients of the social allowance on data SILC 2008. Example of analysis of benefitĺs abolition impact]. / Robert Jahoda - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 23-26.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Hlavním cílem článku je ukázat, jaké možnosti pro analýzu příjemců sociálního příplatku nám dává databáze SILC. Článek se zaměřuje na ty domácnosti, které by mohly být postiženy zrušením sociálního připlatku. Analýza dopadu zrušení sociálního příplatku na sociální situaci domácností . Tabulky: Vliv zrušení sociálního příplatku na změnu stupně relativní chudoby domácnosti.
Klíčová slova: ČR; příplatek sociální; výzkum; chudoba; domácnosti; příjmy nízké; podmínky nároku; situace sociální; ukazatele sociální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social allowance; research; social statistics; poverty; households; low incomes; eligibility ; social situation; social indicators
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příjemci sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky [Recipients of social allowance based on the analysis of data family accounts statistics 2008. Example of analysis of benefitĺs abolition impact]. / Pavel Kofroň - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 26-28 (3 s.).

[ Kofroň, Pavel ]

Anotace:  Analýza příjemců sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Analýza dopadu zrušení sociálního příplatku na sociální situaci domácnosti. Výplata sociálního příplatku v letech 2007 a 2008 v závislosti na struktuře domácnosti. Podmínky nároku na výplatu sociálního příplatku.
Klíčová slova: ČR; příplatek sociální; výzkum; statistika sociální; domácnosti; příjmy nízké; rozpočet rodinný; podmínky nároku; rodina neúplná; minimum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social allowance; research; social statistics; households; low incomes; family budget; eligibility ; one parent family; minimum
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT