Publikační činnost: 2005
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Individuální přístup a strategie aktivace v politice na trhu práce v České republice. [Individual approach and the activation strategy in the labour market in the Czech Republic.]. / Tomáš Sirovátka - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2005), s. 40-55 (16 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Článek hodnotí aktivační strategie uplatněné na českém trhu práce, s důrazem na individuální přístup v procesu zavádění individuálních akčních plánů. Analýza se opírá o případové studie provedené na pěti úřadech práce a ukazuje pozitivní přínosy, ale současně i nedostatky při uplatňování tohoto programu. Nedostatečně rozvinuté aktivační politiky v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The articles provides an assessment of the activation strategy applied in the Czech labour market with an emphasis on the individual approach in the process of introduction of individual action plans. The analysis is based on case studies conducted in five job centres and shows the benefits as well as drawbacks of this programme. Insufficient deployment of the activation policy in the Czech Republic.
Klíčová slova: přístup individuální; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; trh práce; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: individual approach; activation; labour market policy; employment office
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Republica ceca. Lapproccio individuale nella politica di attivazione. [Czech republic: individual approach in policies of activation. /Česká republika: individuální přístup v aktivační politice.]. / Tomáš Sirovátka - In: La Rivista delle Politiche Sociali (Italian Journal of Social Policy). - ISSN 1724-5389 - Roč. 2, č. 1 (2005), s. 155-177 (23 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: trh práce; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; přístup individuální

Klíčová slova v angličtině: activation; individual approach; labour market policies
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT