Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Důsledky stárnutí populace na potřebu sociáních služeb na území správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností [The consequences of an ageing population on the need for social services in the administrative district of Písek as a municipality with extended powers]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 6 (2012), s. 23-25 (3 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Projekce vývoje obyvatelstva ve správním obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností. Důsledky projekce obyvatelstva na potřebu služeb sociální péče. Porovnání vybavenosti správního obvodu Písku jako obce s rozšířeenou působností vybranými typy služeb sociální péče s údaji za ČR a Jihočeský kraj. Zhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb Písek 2011.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; staří; stárnutí; demografie; vývoj; prognózování; prognózování sociální; plánování; plánování sociální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; elderly / aged; ageing; demography; history / development; forecasting; social forecasting; planning; social planning
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 [Current structure of long-term care services and forecast of social services need 2019-2050]. / Jiří Horecký, Ladislav Průša - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2019. - 28 s. - ISBN 978-80-907053-4-0

[ Horecký, Jiří - Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní údaje o sociálních službách v ČR. Mezinárodní srovnání v oblasti dlouhodobé péče. Evropské projekce stárnutí a potřeb péče. Úloha soukromého sektoru. Aktuální situace v ČR. Kvantifikace výdajů na dlouhodobou péči v ČR. Prognózy pro Českou republiku (stárnutí, příjemci příspěvku na péči). Některé konkrétní návrhy opatření.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; stárnutí; potřeby sociálních služeb; financování; příspěvek na péči; služby sociální; prognózování sociální

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social services need; financing; care allowance; social services; forecasting
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT