Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Odliv mozků v Evropské unii a nabídkové programy k získání vysokokvalifikovaných odborníků. [Brain drain in the European Union and programmes for attracting of skilled labour force.]. / Jana Vavrečková, Lucie Horová - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 13-21 (9 s.).

[ Vavrečková, Jana - Horová, Lucie ]

Anotace:  Pro EU znamená odliv mozků reálnou hrozbu, které je třeba předcházet. Nabídkové programy pro kvalifikované odborníky ve vybraných zemích EU (Irsko, Velká Británie, SRN, Rakousko).
 
Anotace v angličtině:  The brain drain represents a real threat to the EU which must be avoided. Work programmes for qualified professional in selected EU countries (Ireland, the UK, Germany, and Austria).
Klíčová slova: brain drain; pracovní síla kvalifikovaná; programy nabídkové

Klíčová slova v angličtině: brain drain; highly skilled labour; incentive programmes for skilled workers
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v České republice. [Active selection of qualified foreign workers in the Czech Republic.]. / Jana Vavrečková - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 22-23 (2 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Stručná charakteristika nabídkového programu pro získání kvalifikovaných odborníků ze zahraničí, který realizuje od r. 2003 ČR. - pilotní projekt äAktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníkůô. Jde o řízenou výběrovou imigraci kvalifikované pracovní síly ze zemí, které nepatří do EU. Analýza struktury přijatých uchazečů.
 
Anotace v angličtině:  Brief characteristics of work programmes for obtaining qualified workers from abroad which the CR has implemented since 2003 - the ôActive Selection of Qualified Foreign Workersö active project. This involves the managed selective immigration of qualified workers which do not belong in the EU. Analysis of the structure of accepted applicants.
Klíčová slova: pracovní síla kvalifikovaná; cizinci; programy nabídkové

Klíčová slova v angličtině: foreign skilled labour; Czech incentive programme
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT