Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Přirozené prostředí jako významný aspekt poskytování sociálních služeb seniorům. [Natural environment as the important implication of the social services for the elderly people.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Bydlení pro seniory.. - Brno : Vydavatelství ERA, 2006. - ISBN 80-7366-057-1. - s. 21-26 (6 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  Text popisuje vývoj v sociálních službách pro seniory. Nejprve jsou popsána ideová východiska, která ovlivňují v současné době koncipování sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, zejména význam setrvání v přirozeném prostředí a uchování přirozených sociálních a rodinných vazeb. Jednu z možných nových forem bydlení představuje tzv. chráněné bydlení či chráněné byty. V textu jsou příklady těchto služeb v Amsterodamu a ve Vídni.
 
Anotace v angličtině:  In this text are described development in the field of personal social services for the elderly people. At the first are presented the importance of natural environment as the basic ideological fundament of the new social services concept for this target group. The natural environment is prerequisite to hold the social relations. As the possibility how to manage the personal social services for the elderly in accord with this ideological fundament are described the sheltered living. In the article are presented the examples of sheltered living in Amsterdam and Wienna.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální osobní; senioři; bydlení chráněné; prostředí přirozené

Klíčová slova v angličtině: personal social services; eldery; sheltered living; natural environment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pády seniorů v přirozeném prostředí. / Lucie Vidovićová - In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348 - č. 3 (2012), s. 18-20.

[ Vidovićová, Lucie ]

Klíčová slova: staří; prostředí přirozené

Klíčová slova v angličtině: elderly; natural environment
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT