Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Kvalitu a výkonnost pomáhá zvyšovat společenská odpovědnost firem. / Aleš Kroupa - In: HRM (Human Resource Management)březen-duben (2008), s. 26-28.

[ Kroupa, Aleš ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: kvalita pracovního života; uspokojení z práce; řízení lidských zdrojů

Klíčová slova v angličtině: quality of working life; job satisfaction; human resource management
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Měření profesního a kariérního růstu. / Hana Doležalová - In: HRM (Human Resource Management)červenec-srpen (2008), s. 41-43.

[ Doležalová, Hana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Jak hodnotí zaměstnanci firmu z hlediska možností svého profesního rozvoje a kariérního růstu? Nepracují někteří zaměstnanci na místech, kde nemohou využít svůj potenciál? Jakou roli hraje v profesním rozvoji zaměstnanců jejich přímý nadřízený? jsou firemní principy kariérního růstu považovány za spravedlivé? Způsob, jak může zaměstnavatel najít odpověď nejen tyto otázky, a proč jsou právě tyto informace pro úspěšnou firmu důležité, je tématem tohoto článku.
Klíčová slova: kvalita pracovního života; kariéra profesionální; rozvoj profesní kariéry; řízení lidských zdrojů

Klíčová slova v angličtině: quality of working life; professional development; professional qualification; human resource development
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Co může nabídnout šetření postojů zaměstnanců firmy? / Aleš Kroupa - In: HR forumč. 1 (2010), s. 24-25.

[ Kroupa, Aleš ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Odpovědný přístup zaměstnavatele vede k vyšší výkonnosti a stabilizaci kvalifikovaných pracovníků.
Klíčová slova: řízení lidských zdrojů; zaměstnanci; vztahy pracovní; kvalita pracovního života

Klíčová slova v angličtině: human resource development; employees; labour relations; quality of working life
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT