Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dávky sociální péče a povodně. / Ladislav Průša - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - č. 13 (2002),

[ Průša, Ladislav ]

Klíčová slova: dávky sociální pomoci; situace mimořádná

Klíčová slova v angličtině: state of emergency; social assistance benefits
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dávky sociální péče a povodně. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 6, č. 3 (2003),

[ Průša, Ladislav ]

Klíčová slova: dávky sociální pomoci; situace mimořádná

Klíčová slova v angličtině: social assistance benefits; state of emergency
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte. / Libor Musil, Zdeňka Dohnalová - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 106-120.

[ Musil, Libor - Dohnalová, Zdeňka ]

Anotace:  Činnost občanského sdružení "Dlouhá cesta", zaměřeného na pomoc rodinám po úmrtí dítěte. Čtyři fáze vyrovnávání se se ztrátou dítěte; nabídka pomoci občanského sdružení "Dlouhé cesty" (DC) v jednotlivých fázích vyrovnávání se. Snaha o profesionalizaci sociální pomoci. Financování občanského sdružení DC. Projekty občanského sdružení DC. Návrh na rozšíření nabídky služeb DC. Návrh personálního obsazení a pracovní náplně pomáhajících pracovníků DC (případový sociální pracovník, komunitní sociální pracovník, psycholog, členové svépomocné skupiny, dobrovolníci).
Klíčová slova: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; organizace neziskové; situace mimořádná; péče sociální nestátní; šetření; financování; svépomoc; projekty; psychologie; psychoterapie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; social workers; nonprofit organizations; state of emergency; nongovernmental social assistance; opinion polls; financing; self help; projects; psychology; psychotherapy
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Res. v ang.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT