Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Několik údajů k zamyšlení o výsledcích dotačního řízení v r. 2016 [Some facts in relation to the results of subsidy procedures in 2016]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 12, č. 4 (2016), s. 4-5 (2 s.). obr.,tab.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Příspěvek na grafech a v tabulkách ukazuje, zda při rozdělování finančních prostředků poskytovatelům pobytových služeb sociální péče byly respektovány základní principy dotační politiky tak, jak byly definovány koncem 90. let minulého století.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; sluzby pobytové; postižení; staří; kraje; regiony; výdaje; rozpočet státní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; financing; disabled; elderly / aged; districts; regions; expenditure; state budget; residential social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Děti, rodina a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu. Zpráva z výzkumu [Children, family and domestic violence: research of Acorus clientele. Report from research]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 16, č. 6 (2016),

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Poznatky z výzkumu, který probíhal v rámci projektu Tři pilíře bezpečí, jehož nositelem byla pražská organizace pomáhající osobám ohroženým domácím násilím Acorus, z. ú. Cílem výzkumu bylo systematicky zmapovat klientelu pobytových služeb Acorusu a pomocí kvalitativních metod poskytnout podklady pro komplexní posouzení vlivu domácího násilí na psychosociální vývoj dětí a zprostředkovat vhled do jejich prožívání a potřeb.
Klíčová slova: násilí v rodině; násilí na dětech; sluzby pobytové; výzkum

Klíčová slova v angličtině: violence against children; family violence; residential social services; residential facilities; RESEARCH
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 512 Tři pilíře bezpečí
Poznámka:  online publicistika - rubrika Inspirace pro praxi
http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=3&clanek=916
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT