Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Práce z domova - popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace práce [Working from home - a Description of the Situation Prior to the COVID-19 Pandemic and Possible Consequences for New Relationships Concerning the Organisation of Work]. / Renata KYZLINKOVÁ, Soňa VEVERKOVÁ, Helena VYCHOVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 5 (2020), s. 9-15 (7 stran).

[ KYZLINKOVÁ, Renata - VEVERKOVÁ, Soňa - VYCHOVÁ, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě dostupných dat sociologických šetření popisuje článek tzv. "startovací pozici", ze které se museli zaměstnavatelé odrazit při vynuceném zavádění práce z domova. Zároveň popisuje pravděpodobné dopady práce z domova na život zaměstnanců. Pandemie covidu-19 významným způsobem navýšila počet zaměstnanců pracujících z domova. Vzhledem k tomu, že se home office rozšiřuje i do sektorů a profesí, kde byl před pandemií covidu-19 nepředstavitelný, nebude již pravděpodobně nadále spojován jen s "dobrým zaměstnáním" a také dojde k překonání optiky nahlížení na tuto formu organizace práce jako na benefit. Výsledky ukazují, že toto hodnocení nebylo správné ani v "předcovidovém" období, jelikož zaměstnanci vnímali tuto formu organizace práce různě, a nikoli pouze pozitivně.
 
Anotace v angličtině:  On the basis of data available from sociological surveys, the article describes both the so-called "starting position" from which employers had to recover after being forced to introduce working from home and the likely impacts of working from home on the everyday lives of employees. The COVID-19 pandemic has led to a significant increase in the number of employees working from home. Given that this approach to work is expanding into sectors and professions in which it was an unimaginable phenomenon prior to the COVID-19 pandemic, it will probably no longer be associated solely with "good employment" practice; moreover, this type of work organisation will cease to be perceived by many as an employee benefit. Indeed, the research results revealed that this perspective was not universal even prior to the onset of COVID-19, i.e. it was often seen by employees in a different light, and not always only positively.
Klíčová slova: COVID-19; práce z domova; práce na dálku; subjektivní životní pohoda; zaměstnanecký benefit; sladění pracovního a soukromého života; spokojenost s prací

Klíčová slova v angličtině: COVID-19; work from home; remote working; subjective wellbeing; employee benefit; work-life balance; job satisfaction
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: IP70802 Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání - preference a očekávání mladých lidí do 35 let a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Šetření Kvalita výkonu sociální práce v ČR : Spokojenost v profesi sociálních pracovníků působících v sociálních službách. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ, Robert Trbola - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 18, č. 4 (2022), s. 12-14 (3 strany).

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - Trbola, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V létě letošního roku proběhlo historicky první dotazníkové šetření zabývající se zevrubně kvalitou výkonu sociální práce ve všech oblastech, kde je v České republice sociální práce realizována. Online dotazník byl adresován všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, kteří v době sběru dat tuto profesi aktivně vykonávali. Celkem jich dotazník vyplnilo 1774 a velmi jim za to děkujeme. Dotazníkové šetření bylo realizováno Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (RILSA) jako součást výzkumného projektu "Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace".
Klíčová slova: ČR; služby sociální; pracovníci sociální; šetření dotazníkové; spokojenost s prací; kvalita pracovního života
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT