Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Osoby v předdůchodovém věku v evidenci úřadů práce. / Jaromíra Kotíková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 9 (2000), s. III-V.

[ Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Na základě informací z databáze uchazečů o zaměstnání u vybraných úřadů práce ČR byly analyzovány základní charakteristiky osob předdůchodové věkové kategorie (u žen 53 a více a u mužů 56 a více)a sledováno využití možnosti odchodu do předčasného starobního důchodu s dočasně nebo trvale krácenou důchodovou dávkou.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost; uchazeči o práci; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; úřady práce; standardy vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: CR; unemployment; job seekers; retirement; early retirement; labour offices; education standard
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Globální standardy vzdělávání v sociální práci. [Global education standards in social work.]. / Helena Vychová - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 2, č. 2 (2006), s. 12.

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Globální vzdělávací standardy v sociální práci si kladu za cíl zaručit poskytování kvalitního vzdělávání v tomto oboru a jeho prostřednictvím tak vychovat kvalifikované profesionální pracovníky působící v sociální oblasti. Globální standardy se člení na devět hlavních skupin: hlavní záměr školy; cíle a výsledky vzdělávacích programů; osnovy programu a praktická výuka; hlavní osnovy výuky; profesionální personál; studenti sociální práce; struktura, administrace, kontrola a zdroje; kulturní a etnická rozmanitost, gender problematika; hodnota sociální práce a její etika.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of Global Qualifying Standards for Social Work Education and Training is to enhance social work education and training on a global level. The document reflects global standards that schools of social work should consistently aspire towards, which (collectively and if met) would actually provide for quite sophisticated levels of social work education and training. This document goes on to detail standards in respect of: the school's core purpose or mission statement, programme objectives and outcomes; programme curricula including fieldwork; professional staff; student social workers; structure, administration, governance and resources; diversity; and social work values and ethics.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; standardy vzdělávací; organizace

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; education standards; organizations
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT