Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vybavenost jednotlivých krajů službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v roce 2008. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 5, č. 3 (2009), příl., 4 s..

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých regionech na základě statistické analýzy. Současné evropské trendy, projevující se v odklonu od péče poskytované v rezidenčních zařízeních k péči poskytované v přirozeném domácím prostředí klientů, se v ČR uplatňují pouze ve velmi omezeném měřítku.
Klíčová slova: služby sociální; postižení; staří; péče ústavní; kraje; statistická analýza

Klíčová slova v angličtině: social services; disabled people; seniors; institutional care; districts; statistical analysis
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011. / Ivana ŠIMÍKOVÁ, Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2022. - 34 stran

[ ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Pracovní výstup, který se věnuje územní distribuci romské populace vymezené romskou národností a romským mateřským jazykem identifikované v cenzech 2001 a 2011.
 
Anotace v angličtině:  Working output targeted on the spatial distribution of the Roma population defined through nationality and language captured in the Czech censuses in 2001 a 2011.
Klíčová slova: ČR; Romové; etnicita; sběr informací; statistická analýza

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Roma population; ethnicity; census; statistical analysis
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT