Publikační činnost: 2016
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2015. Bulletin No 31 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2015. Bulletin No 31]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 76 s. - ISBN 978-80-7416-241-1

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů chudoby a sociálního vyloučení v zemích EU.
Statistické údaje převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  The publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social indicators. It includes the area of taxes, social insurance premiums and the social health system. It also deals with demographic characteristics, employment by industry and international comparison of selected indicators of poverty and social exclusion in EU member states.
Statistical data based on publications of Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finance or Czech National Bank, other indicators constructed on basis of legislative regulations.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; statistika populační; statistika; chudoba; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; statistics; poverty; social exclusion
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2016. Bulletin No 32 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2016. Bulletin No 32]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 76 s.

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných demografických ukazatelů v zemích EU.
 
Anotace v angličtině:  The publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social indicators. It includes the area of taxes, social insurance premiums and the social health system. It also deals with demographic characteristics, employment by industry and international comparison of selected demographic indicators in EU member states.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; statistika populační; chudoba; vyloučení sociální; statistika

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; poverty; social exclusion; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2017. Bulletin No 33 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2017. Bulletin No 33]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-325-8

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami a odvětvovou strukturou zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It gives a summary overview of basic economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social indicators. It includes areas of taxation, insurance and social health system. It also deals with demographic characteristics and the sectoral structure of employment.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; statistika populační; chudoba; vyloučení sociální; statistika

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; poverty; social exclusion; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2019. Bulletin No. 35 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2019. Bulletin No. 35]. / Sylva HÖHNE, Anna ŠŤASTNÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 75 stran - ISBN 978-80-7416-375-3

[ HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů v zemích EU.
Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It gives a summary overview of basic economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social indicators. It includes areas of taxation, insurance and social health system. It also deals with demographic characteristics, the sectoral structure of employment and international comparison of selected indicators in EU member countries.
Klíčová slova: ukazatele; ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; statistika; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; daně; pojištění; minimum životní; výdaje sociální; struktura věková; statistika populační; chudí; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; social indicators; employment; unemployment; foreign trade; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; poverty; social exclusion; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70611 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-376-0 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT