Publikační činnost: 2003
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the European Union, and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries. / Jaroslav Hála, Aleš Kroupa - Louvain: The Catholic University of Louvain, 2003.

[ Hála, Jaroslav - Kroupa, Aleš ]

Klíčová slova: dialog sociální; státy kandidátské

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; candidate countries
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Social Dialogue and EMU in the Czech Republic. [Sociální dialog a EMU v České republice.]. / Aleš Kroupa, Jaroslav Hála, Jaroslav Kux, Zdena Mansfeldová, Petra Rakušanová - In: Social dialogue and EMU in the acceding countries.. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. - ISBN 92-897-0241-9. - s. 81-105.

[ Kroupa, Aleš - Hála, Jaroslav - Kux, Jaroslav - Mansfeldová, Zdena - Rakušanová, Petra ]

Anotace:  Na pozadí ekonomického rozvoje, politické situace a rozvoje systému a kapacity industriálních vztahů v České republice se příspěvek snaží zhodnotit možnosti vstupu země do jednotné měnové unie a úlohu nejvýznamnějších aktérů - odborů a zaměstnavatelů v tomto procesu.
Klíčová slova: ČR; státy kandidátské; dialog sociální; vztahy industriální; svazy odborové; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: CR; candidate countries; social dialogue; industrial relations; trade unions; employers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Social Dialogue on Pension Reforms in EU Applicant Countries. [Sociální dialog o penzijních reformách v kandidátských zemích EU.]. / Aleš Kroupa, Renata Vašková, Jaroslav Hála, Markéta Vylítová, Sylva Vyhňáková - Praha: VÚPSV, 2002. - 28 s.

[ Kroupa, Aleš - Vašková, Renata - Hála, Jaroslav - Vylítová, Markéta - Vyhňáková, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě iniciativy ILO bylo uskutečněno anketní šetření mezi sociálními partnery a zástupci státní administrativy států ucházejících se o členství v EU s cílem zjistit jejich postoje a názory na úlohu sociálního dialogu při penzijních reformách. Studie má dvě části. První část obsahuje vyhodnocení ankety uskutečněné mezi účastníky semináře "High Level Tripartite Seminar on Pension Restructuring in Central Europe and Mediterranean", který byl organizován Mezinárodní organizací práce, vládou Kypru a Evropskou unií pod španělským předsednictvím na Kypru 21. a 22. března 2002. Druhá část obsahuje dvě případové studie popisující postoje a úlohu sociálních partnerů při penzijních reformách v České republice a Polsku. Případové studie byly uskutečněny na základě kvalitativních strukturovaných rozhovorů s představiteli sociálních partnerů v těchto dvou zemích.
 
Anotace v angličtině:  On ILO´s initiative was organized the survey on social partners and representatives of the states in the EU applicant countries concerning pension reforms in these countries. The aim of the survey was to find out their attitudes and opinions on the role of social dialogue in the area of pension reforms in candidate countries. The study has two parts. The first one contains an assessment of the questionnaire-based survey conducted among participants of the "High Level Tripartite Seminar on Pension Restructuring in Central Europe and Mediterranean On Strengthening Social Dialogue" organized by the International Labour Organization, the Cyprus Government and by the European Union under Spanish Presidency and held in Cyprus on 21 and 22 March 2002. The second part contains two case studies describing the role and attitudes of the social partners to pension reforms in the Czech Republic and in Poland. These case studies were carried out on the base of qualitative structured interviews with representatives of th
e social partners in these two countries.
Klíčová slova: pojištění důchodové; reforma; dialog sociální; státy kandidátské

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; pension reform; social dialogue; EU Applicant Countries
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT