Publikační činnost: 2000
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Legal and illegal labour migration in the Czech Republic .Background and current trends [Legální a ilegální pracovní migrace v České republice. Východiska a stávající trendy.]. / Milada Horáková - Genenva: ILO, 2000. - 29 s. - ISBN 92-2-112108-9

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Studie popisuje vývoj zahraničních migrací v České republice od založení státu, zahrnuje předválečné a poválečné období. Dále analyzuje základní migrační typy po roce 1990 a fenomén legální a nelegální práce cizinců.
Klíčová slova: ČR; migrace; trendy migrační; zaměstnanost cizinců; cizinci; zaměstnanost skrytá

Klíčová slova v angličtině: CR; development of migration; migration; employment of foreigners; illegal employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Migrace v Evropské unii a České republice. [Migration in the European Union and the Czech Republic.]. / Milada Horáková - In: Aplikované právo. - ISSN 1214-4878 - č. 2 (2003), s. 67-100.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Článek popisuje hlavní migrační trendy v Evropské Unii a České republice v posledních deseti letech.
 
Anotace v angličtině:  The artikle describes main migration trends in the European Union and the Czech Republic within last decade.
Klíčová slova: ČR; EU; migrace; trendy migrační

Klíčová slova v angličtině: migration; migration trends; Czech Republic; EU
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT