Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Poskytování odstupného zaměstnavatelem. / Olga Bičáková - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 11, č. 3 (2008), s. 7-8.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Výčet případů, kdy se po skončení pracovního poměru poskytuje odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.
Klíčová slova: ukončení zaměstnání; kompenzace; právo pracovní; podmínky nároku

Klíčová slova v angličtině: termination of employment; replacement rate; labour law; eligibility
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Poskytování odstupného zaměstnavatelem v roce 2008. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 3 (2008), s. 41-42.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Stručný výklad k uvedené problematice.
Klíčová slova: vztahy pracovní; poměr pracovní; ukončení zaměstnání; právo pracovní; péče o zaměstnance

Klíčová slova v angličtině: labour relations; employers; employment relationship; termination of employment; labour law
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Firmy a zaměstnanci. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 17, č. 5 (2008), s. 7-20.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Obsah: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů novelizuje zákon o zaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v České republice. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu se vztahuje i na agentury práce. Zvýšená ochrana mladistých zaměstnanců. Poskytování odstupného zaměstnavatelem v roce 2008. Zákon o zaměstnanosti a jeho novelizace přispívá k větší flexibilitě práce a proti sociálnímu vyloučení.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; postižení; práce-postižení; práce-mládež; mládež; ukončení zaměstnání; kompenzace; podmínky pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; disabled; employment-disabled; youth employment; youth; termination of employment; replacement rate; working conditions; employees; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dohoda o skončení pracovního poměru. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 14 (2008), s. 15.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Podmínky dohody o skončení pracovního poměru (SPP). Dohoda o SPP musí mít písemnou formu a musí obsahovat konkrétní dobu SPP. Obsah a text dohody o SPP. Důvody SPP. V případě dohody o SPP z organizačních důvodů náleží zaměstnanci odstupné nejméně ve výši trojnásobku průměrného výdělku. V případě dohody ze zdravotních důvodů náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Podmínky nároku na pracovní volno k vyhledání nového místa. Příčiny neplatnosti dohody o SPP.
Klíčová slova: ČR; ukončení zaměstnání; právo pracovní; poměr pracovní; ztráta na výdělku

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; termination of employment; labour law; employment relationship; loss of earnings
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Práva a povinnosti zaměstnavatele při poskytování odstupného. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 16 (2008), s. 14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Podmínky výplaty odstupného v případě skončení pracovního poměru. Výše odstupného. Případy, kdy je zaměstnavatel zproštěn povinnosti vyplácet odstupné. Výplata odstupného. Kdy je zaměstnanec povinen vrátit zaměstnavateli odstupné (nebo jeho poměrnou část). Za jakých podmínek není zaměstnanec povinen vracet odstupné (v případě, že nastoupí do práce k témuž zaměstnavateli).
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; ukončení zaměstnání; kompenzace; výše; podmínky nároku; úrazy pracovní; choroby z povolání; výplata-způsob; podmínky zaměstnání; poměr pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; termination of employment; replacement rate; amount; eligibility ; occupational accidents; occupational diseases; method of payment; conditions of employment; employment relationship
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Výpovědní lhůta. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 25 (2008), s. 14-15. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Formy ukončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, uplynutím sjednané doby). Formy výpovědi ze strany zaměstnance. Podmínky okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Případy, kdy je nutno vrátit "odstupné".
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; ukončení zaměstnání; zaměstnanci; poměr pracovní; zaměstnavatelé; řízení; vztahy pracovní; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; termination of employment; employees; employment relationship; employers; proceedings; labour relations; replacement rate
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce versus povinnosti zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích od 1. ledna 2009. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 4 (2009), s. 11-15.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti v součtu výdělků. Výkon nekolidujícího zaměstnání. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Nelegální práce. Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců zejména při vzníku a skončení pracovněprávního vztahu. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce. Výplata mzdy. Skončení pracovněprávních vztahů. Potvrzení o zaměstnání. Zánik pracovněprávního vztahu.
Klíčová slova: ČR; uchazeči o práci; úřady práce; podmínky nároku; zab. v nezaměstnanosti; dávky; zab. v nezaměstnanosti-dávky; zaměstnanost skrytá; vztahy pracovní; poměr pracovní; právo pracovní; dohody; ukončení zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; job seekers; labour offices; eligibility ; unemployment insurance; benefits; unemployment benefits; clandestine employment; labour relations; employment relationship; labour law; agreements; termination of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce versus povinnosti zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích od 1.ledna 2009. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 5 (2009), s.46-51.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti ze součtu výdělků. Výkon nekolidujícího zaměstnání. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Nelegální práce. Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců zejména při vzniku a skončení pracovního vztahu. (Zákoník práce. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti. Výplata mzdy. Skončení pracovněprávních vztahů. Potvrzení o zaměstnání). Shrnutí na závěr.
Klíčová slova: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; odměňování; mzdy; ukončení zaměstnání; právo pracovní; úřady práce; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employers; employees; labour relations; employment relationship; remuneration; wages; termination of employment; labour law; labour offices; job seekers; unemployed; unemployment insurance; unemployment benefits
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 5 (2009), s.11-23.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Státní politika zaměstnanosti. Centrální politika zaměstnanosti. Regionální politika zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti. Pasivní politika zaměstnanosti. Zaměstnavatelé jako účastníci právních vztahů. Výběr zaměstnanců zaměstnavatelem. Rovné zacházení a zákaz diskriminace. Požadování údajů před vznikem pracovního poměru. Koncepce vývoje zaměstnanosti a rozvoj trhu práce. Hlášení volných pracovních míst úřadům práce. Hlášení volných pracovních míst prostřednictvím živnostenských úřadů. Pracovní místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání vyžadující zvýšenou péči. Vyplňování údajů zaměstnavateli na doporučenkách do zaměstnání vydaných úřady práce. Nabízení a zveřejňování nabídky volných pracovních míst úřadem práce. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitace. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Práva a povinnost zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílené programy k řešení zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením. Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem se zdravotním postižením. Hromadné propouštění. Povinnosti k úřadu práce. Důsledky porušení povinnosti doručit úřadu práce písemnou zprávu. Místní příslušnost úřadu práce. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Informační povinnost zaměstnavatele. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Změny týkající se příjemců příspěvků od 1.ledna 2009. Částečná nezaměstnanost.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; úřady práce; politika zaměstnanosti; zdroje lidské; rovnost; diskriminace pracovní; poměr pracovní; příležitosti pracovní; podmínky pracovní; práce-postižení; práce chráněná; práce-ženy; rehabilitace pracovní; ukončení zaměstnání; nezaměstnaní; uchazeči o práci; právo pracovní; nezaměstnanost; krize ekonomická; práce-cizinci; trh práce

Klíčová slova v angličtině: employment; labour offices; employment policy; human resources; equality; labour discrimination; employment relationship; employment opportunities; working conditions; employment of disabled people; sheltered employment; employment of women; vocational rehabilitation; termination of employment; unemployed; job seekers; labour law; unemployment; economic crisis; employment of foreigners; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT