Publikační činnost: 2006
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Populační vývoj: Japonsko. [Population development: Japan.]. / Anna Šťastná - 2006.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Demografické ukazatele Japonska. Porodnost, úmrtnost - vývoj (1950-2004). Sňatečnost a rozvodovost - vývoj (1950-2004). Mezinárodní migrace. Stárnutí populace.
 
Anotace v angličtině:  Demographic indicators of Japanese population. Birth rate, mortality - development (1950-2004). Marriage rate and divorces - development (1950-2004). International migration. Ageing of population.
Klíčová slova: struktura populace; Japonsko; demografie; ukazatele; porodnost; rozvody; sňatečnost; úmrtnost; stárnutí; migrace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: population of Japan; demographic indicators; development; birth rate; divorces; marriage rate; mortality; ageing; international migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In:Demografie - Demografické informace, analýzy a komentáře, ISSN 1801-2914 (viz uložené 775)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Populační vývoj: Norsko. [Population development: Norway.]. / Anna Šťastná - 2009. - 10 s. - ()

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Historický vývoj populace. Věková struktura obyvatel, demografické stárnutí, věkové skupiny, úmrtnost, naděje dožití, porodnost, odklad prvního porodu, mimomanželská plodnost, počty umělých přerušení těhotenství, sňatečnost a nesezdaná soužití, přítomnosti dětí v jednotlivých typech rodin a partnerského soužití, rozvody a rozluky, migrace.
Klíčová slova: Norsko; demografie; vývoj; struktura populace; stárnutí demografické; úmrtnost; porodnost; plánování rodiny; chování demografické; sňatečnost; soužití nesezdané; rozvody; migrace

Klíčová slova v angličtině: Norway; demography; demographic development; demographic ageing; population structure; mortality; fertility; family planning; demographic behaviour; marriage rate; cohabitation; DIVORCES; migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2009. - ISSN: 1801-2914.
viz uložené 1140
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Populační vývoj - Švédsko. / Anna Šťastná - 2010. - 10 s. - ()

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Švédsko je zemí, jež předznamenala proces později označený jako druhý demografický přechod. K transformaci vzorců rodinného chování směrem ke křehčím partnerským vztahům, odkládání založení rodiny do vyššího věku a výraznému snížení plodnosti vyššího pořadí zde začalo docházet dříve než v ostatních evropských zemích.
Klíčová slova: Švédsko; demografie; ukazatele; struktura populace; vývoj; skupiny věkové; úmrtnost; porodnost; soužití nesezdané; interrupce; sňatečnost; rozvodovost; migrace

Klíčová slova v angličtině: Sweden; demography; indicators; population structure; development; age groups; mortality; birth rate; cohabitation; abortion rate; marriage rate; divorces; migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2010. ISSN: 1801-2914.
viz Do 1566
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Další možnosti modelování úmrtnosti. [Other ways of modeling mortality]. / Věra Jeřábková, Petr Mazouch - In: Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420 - Roč. 6, č. 5 (2010), s. 151-154 (4 s.).

[ Jeřábková, Věra - Mazouch, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext časopisu

Anotace:  Tento příspěvek navazuje na předchozí příspěvky, které se věnovaly možnostem a úskalím modelování úmrtnosti. Je známo, že model založený na úmrtnosti mezi jednotlivými věkovými skupinami a vývoj tohoto ukazatele v čase je lepší způsob, než modelování přímo úmrtnosti, ale modely nejsou tak robustní. Tento dokument představuje několik způsobů, jak učinit tyto modely robustnějšími a užitečnějšími.
 
Anotace v angličtině:  This paper continued on previous papers which focused on basic ways of modeling mortality. It is known that model based on mortality ratio between individual age groups and development of this indicator in the time period is better way than modeling directly mortality rates, but the models are not so robust. This paper introduces some ways, how to make the models more robust and useful.
Klíčová slova: ČR; úmrtnost; modelování; metody; míra úmrtnosti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; mortality; modeling; methods; mortality rate
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do_1567
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT