Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 2 (2008), s.42-44.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Maximální výše podpory v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory při rekvalifikaci. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání - možnost přivýdělku jako v roce 2007. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Překlenovací příspěvek. Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením a pro osobu s těžším zdravotním postižením. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výše odvodu do státního rozpočtu za každou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat v roce 2007.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; zaměstnanost; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; uchazeči o práci; rekvalifikace; práce chráněná; práce-postižení; zaměstnavatelé; zaměstnanci; politika zaměstnanosti; vytváření prac. příležitostí; statistika; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; employment; unemployed; unemployment insurance; unemployment benefits; job seekers; retraining; sheltered employment; employment-disabled; employers; employees; employment policy; job creation; statistics; labour law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2009. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 4 (2009), s. 7-10.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Procentní sazba a doba poskytování podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa. Zaměstnavatelé mohou vytvářet za přispění úřadu práce veřejně prospěšné práce. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příspěvek na vytvoření pracovního místa v chráněné pracovní dílně a příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výše odvodu do státního rozpočtu za každou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; zab. v nezaměstnanosti-dávky; rekvalifikace; výše; dávky; práce-postižení; financování; práce chráněná; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; unemployment benefits; retraining; amount; benefits; employment-disabled; financing; sheltered employment; job creation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce versus povinnosti zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích od 1. ledna 2009. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 4 (2009), s. 11-15.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti v součtu výdělků. Výkon nekolidujícího zaměstnání. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Nelegální práce. Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců zejména při vzníku a skončení pracovněprávního vztahu. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce. Výplata mzdy. Skončení pracovněprávních vztahů. Potvrzení o zaměstnání. Zánik pracovněprávního vztahu.
Klíčová slova: ČR; uchazeči o práci; úřady práce; podmínky nároku; zab. v nezaměstnanosti; dávky; zab. v nezaměstnanosti-dávky; zaměstnanost skrytá; vztahy pracovní; poměr pracovní; právo pracovní; dohody; ukončení zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; job seekers; labour offices; eligibility ; unemployment insurance; benefits; unemployment benefits; clandestine employment; labour relations; employment relationship; labour law; agreements; termination of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dávky v nezaměstnanosti v kostce. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 4 (2009), s.52-55.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Úvod. Podpora v nezaměstnanosti. (Kdo je oprávněn pobírat dávky v nezaměstnanosti a jaká jsou kritéria pro jejich poskytování. Započítávání náhradních dob zaměstnání. Kdy uchazeči o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne. Délka podpůrčí doby v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání. Procentní sazba podpory je stanovena diferencovaně. Maximální výše podpory. Podpora v nezaměstnanosti stanovená násobkem průměrné mzdy v NH. Výjimka ve prospěch uchazeče o zaměstnání. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání. Splatnost podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání v poslední evidenci neuplynula celá podpůrčí doba. Uchazeči o zaměstnání v poslední evidenci uplynula celá podpůrčí doba. Vždy musí splnit 12 měsíců předchozího zaměstnání. Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby. Kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje a kdy na ni zaniká nárok). Podpora při rekvalifikaci. (V jaké výši a jak dlouho se podpora poskytuje. Jaká je maximální výše podpory při rekvalifikaci. Doplatek podpory. Přeplatek podpory).
Klíčová slova: ČR; nezaměstnaní; nezaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; uchazeči o práci; rekvalifikace; právo pracovní; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; unemployed; unemployment; unemployment insurance; unemployment benefits; job seekers; retraining; labour law; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce versus povinnosti zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích od 1.ledna 2009. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 5 (2009), s.46-51.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti ze součtu výdělků. Výkon nekolidujícího zaměstnání. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Nelegální práce. Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců zejména při vzniku a skončení pracovního vztahu. (Zákoník práce. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti. Výplata mzdy. Skončení pracovněprávních vztahů. Potvrzení o zaměstnání). Shrnutí na závěr.
Klíčová slova: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; odměňování; mzdy; ukončení zaměstnání; právo pracovní; úřady práce; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employers; employees; labour relations; employment relationship; remuneration; wages; termination of employment; labour law; labour offices; job seekers; unemployed; unemployment insurance; unemployment benefits
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT