Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi [Senior citizens as a social group threatened with debt foreclosure]. / Jana Vrabcová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 4 (2016), s.19-23 (5 s.).

[ Vrabcová, Jana ]

Anotace:  V posledních letech roste zadlužení celé populace České republiky a nevyhýbá se ani seniorům. Senioři jsou specifickou skupinou, která je také ohrožena exekucemi. Mnoho z nich má se svými dluhy problém a dostává se do fáze předlužení, kdy již nejsou schopni hradit své závazky. V tom případě nastupuje instituce exekuce, která je uvalena na starobní důchod. Cílem této práce je ověřit, zda jsou senioři skutečně skupinou ohroženou exekucemi, případně identifikovat důvody, které k takovému stavu vedou, analyzovat tyto důvody a navrhnout, jakým způsobem vzniklou situaci řešit.
 
Anotace v angličtině:  In recent years there has been an increase in the level of indebtedness across all sections of the Czech population, which has also affected the elderly. Senior citizens make up a specific group that is also often at risk of debt foreclosure. Many of them have problems with their debts and have entered such a stage of over-indebtedness that they are no longer able to meet their repayment obligations. In such cases debt foreclosure proceedings are implemented with respect to old-age pension income. The aim of this study is to verify that senior citizens really do make up a group at risk of debt foreclosure, to identify the reasons that lead to such a situation, to present an analysis of the various reasons and to suggest how the situation might be resolved.
Klíčová slova: staří; zadlužení; exekuce

Klíčová slova v angličtině: elderly; indebtedness; debt foreclosure
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil. / Jana Vrabcová - In: Statistika a my. - ISSN 1804-7149 - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 32-33 (2 s.).

[ Vrabcová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Počet exekučních srážek na důchod se zvyšuje. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.
Klíčová slova: důchodci; situace sociální; důchody; exekuce; zadlužení

Klíčová slova v angličtině: pensioners; pensions; social situation; executions; debt
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT