Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Migrační záměry obyvatel České republiky. / Jana Vavrečková - In: Mezinárodní politika. - ISSN 0543-7962 - č. 7 (2001),

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Článek se zabývá migrační připraveností českého obyvatelstva pro práci do zahraničí. Článek čerpá ze závěrů rozsáhlého terénního průzkumu o rozsahu potenciální migrace českého obyvatelstva do zahraničí. Průzkum byl realizován v druhé polovině 2000 ve spolupráci s ČSÚ a reprezentativní vzorek obsahoval 4770 respondentů.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; migrace pracovní; potenciál migrační; země určení

Klíčová slova v angličtině: international labour migration; permanent migration; temporary migration; migration potencial; countries of destination; reality of migration plans
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Ist der Arbeitsmarkt durch eine Migration der Bevölkerung aus Tschechien bedroht? / Jana Vavrečková - In: IFO Dresdenč. 2 (2002),

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Předmětem článku je analýza terénního průzkumu migračních záměrů obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti česko-německých hranic (česko-saské a česko-bavorské příhraničí). Cílem šetření potenciální migrace v příhraničí se SRN bylo zjištění, zda postoje obyvatel těchto lokalit odpovídají migračním tendencím ostatního obyvatelstva nebo zda vzhledem k atraktivitě německého souseda vykazují vyšší tendence.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; migrace pracovní; potenciál migrační; země určení

Klíčová slova v angličtině: international labour migration; permanent migration; temporary migration; migration potencial; countries of destination; reality of migration plans
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Die Bereitschaft tschechischer Bürger zur Arbeitsmigration unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. / Jana Vavrečková - In: WISOč. 2 (2003),

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Článek se zamýšlí, zda rozsah potenciální pracovní migrace českých obyvatel do Rakouska může vážně ohrozit rakouský trh práce. Jedná se o odezvu na avizované přechodné uzavření trhu práce pro české občany i v případě vstupu ČR do EU. Argumenty jsou opřeny o rozsáhlá terénní šetření potenciální pracovní migrace celé české populace i obyvatel žijících v blízkosti česko-rakouských hranic.
Klíčová slova: trh práce; migrace mezinárodní; potenciál migrační; země určení; migrace pracovní

Klíčová slova v angličtině: labour market; international migration; calculation of migration potencial; countries of destination; probability of migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Migrační tendence českých lékařů. [Migration Trends of Czech Physicians.]. / Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Jana Vavrečková - In: Časopis lékařů českých. - ISSN 0008-7335 - Roč. 147, č. 1 (2008), s. 49-54 (6 s.).

[ Hnilicová, Helena - Dobiášová, Karolína - Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výzkum migračních tendencí lékařů v ČR byl součástí širšího projektu VÚPSV, zaměřeného na riziko äbrain drainô, které se očekávalo po přijetí ČR do EU. Lékaři byli vytipováni jako potenciálně velmi riziková skupiny. Cílem studie bylo zjistit, jak velká část lékařů uvažuje o migraci, do jaké míry je odchod lékařů do zahraničí reálný, jaké jsou příčiny uvažované migrace a které země jsou nejčastějším cílem. Metody a výsledky.
 
Anotace v angličtině:  Empirical study on the migration trends in the Czech Republic was a part of the larger research project run by the RILSA. The physicians were identified as a high risk professional group from the point of view of ôbrain drainö which was expected after accession of the CR to the EU. To identify how many of the Czech physicians consider migration during their professional life, the probability of the implementation of the migration intention, the most frequent destination countries and push-pull migration factors. Methods and results.
Klíčová slova: lékaři; migrace odborníků; záměry migrační; push-pull faktory; země určení

Klíčová slova v angličtině: doctors; migration intent; push-pull factors; destination countries; migration barriers
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  indexovaný časopis
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT