Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. / Tomáš Sirovátka - Brno: Masarykova univerzita, Georgetown, 2002. - 355 s. - ISBN 80-210-2791-6

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: skupiny etnické

Klíčová slova v angličtině: minority
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální dávky jako součást komplexní intervence do situace klienta. [Social benefits as part of the comprehensive intervention into a clientĺs situation.]. / Libor Musil - In: Dávky sociálního státu. / Petr Mareš, (ed.). - Brno : Masarykova univerzita, Georgetown, 2001. - ISBN 80-210-2624-3. - s. 128-137.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Příspěvek nastiňuje pojmový rámec reflexe vlivu služeb sociální práce na účelnost a účinnost sociálních dávek.
 
Anotace v angličtině:  This contribution outlines the framework concept of the influence of social work services on the purpose and effectiveness of social benefits.
Klíčová slova: dávky sociální; práce sociální; služby sociální; klienti; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: social benefits; social work; social services; clients; efficiency of social benefits
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT