Publikační činnost: 2005
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Late careers and career exits: An international comparison of trends and institutional background patterns. [Konec pracovní kariéry: mezinárodní srovnání trendů a institucionálního rámce.]. / Dirk Hofäcker, Štěpánka Pollnerová - Bamberg: Otto-Friedrich-University Bamberg, 2005. - 31 s. - (GLOBALIFE Working Paper Series (70))

[ Hofäcker, Dirk - Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Zpráva analyzuje trendy a institucionální rámec (podle typu sociálního státu) ekonomické aktivity starších osob v posledních desetiletích ve vybraných zemích Evropy a v USA.
 
Anotace v angličtině:  The paper gives an international comparative overview of major trends and developments of the employment attachment of older employees in recent decades.
Klíčová slova: odchod do důchodu; zaměstnanost starších pracovníků; komparace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: retirement; late career; employment of older people; international comparison
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Employment exits of older workers in the Czech Republic. [Odchody do důchodu starších osob v České republice.]. / Dana Hamplová, Štěpánka Pollnerová - Bamberg: Otto-Friedrich-University Bamberg, 2005. - 24 s. - (GLOBALIFE Working Paper Series (73))

[ Hamplová, Dana - Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Zpráva popisuje na základě longitudinální analýzy vývoj zaměstnanosti starších osob v České republice od poloviny 90. let.
 
Anotace v angličtině:  The report presents a longitudinal analysis of employment exists of older workers in the Czech Republic since the second half of 1990s.
Klíčová slova: pracovníci starší; odchod do důchodu; zaměstnanost starších pracovníků

Klíčová slova v angličtině: retirement; older workers; employment of older people
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT