Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů. : Závěrečná zpráva. / Jaromíra Kotíková - Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, 2002; Praha: VÚPSV, 2002. - 14 s.

[ Kotíková, Jaromíra ]

Klíčová slova: práce-postižení; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; zaměstnání podporované

Klíčová slova v angličtině: employment of disabled people; employment policy; supported employment; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HS77/01 - Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů.Příloha 1. / Zdeněk Karpíšek - Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, 2002; Praha: VÚPSV, 2002. - 91 s.

[ Karpíšek, Zdeněk ]

Klíčová slova: práce-postižení; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; zaměstnání podporované

Klíčová slova v angličtině: employment of disabled people; employment policy; employers; supported employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HS77/01 - Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů
Pracoviště: VUPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů.Příloha 2. / Jaromíra Kotíková, Martina Filipová - Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, 2002; Praha: VÚPSV, 2002. - 77 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Filipová, Martina ]

Klíčová slova: práce-postižení; zaměstnavatelé; šetření

Klíčová slova v angličtině: employment of disabled people; employers; survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HS77/01 - Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů.Příloha 3. / Zdeněk Karpíšek - Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, 2002; Praha: VÚPSV, 2002. - 108 s.

[ Karpíšek, Zdeněk ]

Klíčová slova: práce-postižení; zaměstnavatelé; šetření

Klíčová slova v angličtině: employment of disabled people; employers; survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HS77/01 - Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů
Pracoviště: VUPSV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT