Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina, partnerství a demografické stárnutí. [Family, Partnership and Demographic Ageing.]. / Jitka Rychtaříková, Věra Kuchařová, (eds.) - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 169 s. - ISBN 978-80-87007-75-4

[ Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra - (eds.) ]

Anotace:  Publikace přináší v kapitolách, zpracovaných z dat reprezentativního šetření v ČR (podle témat kompletně převzatého mezinárodního dotazníku), základní poznatky o demografické a sociálně ekonomické skladbě populace České republiky. Kapitolám popisujícím výsledky šetření GGS předcházejí dvě kapitoly zhodnocující na statistických datech jednak demografický a jednak sociálně ekonomický vývoj na území České republiky od poloviny dvacátého století. Vlastní výsledky jsou analyzovány podle konceptu mezinárodního projektu. Tzn. že zachycují zejména demografické chování podle sociálních skupin a genderových souvislostí, mezigenerační a partnerské vztahy z pohledu všech aktérů, životní cyklus se zvláštním důrazem na průběh rodičovské fáze a na jeho vyšší stadia (osamostatňování dětí, přechod z aktivního života do důchodu, vliv zhoršujícího se zdravotního stavu).
Klíčová slova: chování demografické; cyklus životní; rodina; vztahy mezigenerační; gender; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; life cycle; family; intergenerational relationships; gender; households
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  náklad 250 ks
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT