Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nemožné soužití aneb Proč se rodiče rozcházejí. / Štěpánka Pfeifrová - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - Roč. 6, č. 4 (2009), s. 93-111.

[ Pfeifrová, Štěpánka ]

Anotace:  Součást monotematického čísla časopisu, jehož podkladem bylo konání konference s názvem "Reprodukce, nebo Intimita ?" (Fakulta sociálních studií MU Brno, podzim 2008). Tento článek obsahuje výsledky empirického výzkumu týkajícího se hledání příčin partnerské nestability. Důsledky velkého počtu rozvodů: růst počtu neúplných rodin. Výzkum zkušeností osamělých matek, jejich chápání předrozvodové situace, příčin rozchodů. Genderová dělba práce v rodině. Představy o "ideální domácnosti". Rizika výkonu "mužské" role. Hlavní příčinou rozchodů se zdá být nerovná dělba práce v domácnosti mezi partnery; pro pracující ženy, které se navíc plně starají o děti a o domácnost, se muž může stát postupně zbytečným.
Klíčová slova: ČR; sociologie rodiny; rodina; výzkum; konference; manželství; rozvody; rodina neúplná; soužití nesezdané; ženy; zaměstnanost; gender; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; sociology of a family; family; research; conference; marriage; divorces; one parent family; cohabitation; women; employment; gender; reconciliation of work and family life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT