Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Integrace dětí migrantů ze třetích zemí v oblasti vzdělávání v České republice [Integration of the childre of migrants from third countries in education in the Czech Republic]. / Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 5 (2012), s. 9-16.

[ Vavrečková, Jana - Dobiášová, Karolína ]

Anotace:  Příspěvek prezentuje posouzení intagrace a vzdělanostní úspěšnosti dětí cizinců ze třetích zemí primárně během povinné školní docházky v ČR. Výsledky výzkumu realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. s využitím výsledků mezinárodního šetření OECD PISA a také kvalitativního šetření formou řízených rozhovorů s řediteli (učiteli) vybraných základních škol v Praze s nejvyšším zastoupením cizinců ve třídách v roce 2011. Text se také zaměřuje na rodinné a materiální zázemí žáků-migrantů, problémy související s neznalostí jazyka, významem školy a předškolního vzdělávání v integraci žáků-migrantů.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents an assessment of the integration and educational success of the children of third-country nationals, primarily during compulsory schooling in the Czech Republic. The author´s scrutiny of this phenomenon is based partly on the OECD PISA international survey and partly on the follow-up quantitative survey involving managed interviews with the principals (teachers) of selected elementary schools in Prague with the highest proportions of foreigners in their calsses in 2011. The study focuses on the pupils of mihrant families and material backgrounds, problems related to the language barrier, and the importance of school and pre-school education in integration migrant pupils.
Klíčová slova: ČR; cizinci; děti; integrace; školství; vzdělávání-výcvik; výzkum; šetření; domácnosti; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; foreigners; children of third-country nationals; integration; education; first and second generation of migrants; PISA; language skills
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EIF_2010-27 Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR -3. fáze
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT