Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

HELPS - Housing and Social Care for the Elderly in Central Europe: WP3 Main Findings Report [HELPS - Bydlení a sociální péče o seniory ve střední Evropě: WP3 hlavní zjištění]. / Jana Havlíková, Martina Mikeszová, Štěpánka Pfeiferová, Tomáš Dvořák, Martin Lux, Petr Sunega - Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciece CR, 2013. - 166 s. - ISBN 978-80-7330-233-7

[ Havlíková, Jana - Mikeszová, Martina - Pfeiferová, Štěpánka - Dvořák, Tomáš - Lux, Martin - Sunega, Petr ]

Anotace:  Tato zpráva představuje výsledky společné výzkumné činnosti prováděné v rámci projektu HELPS ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), realizovaného prostřednictvím programu EU územní spolupráce CENTRAL EUROPE spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato zpráva představuje hlavní výsledky výzkumné části projektu HEPLS (Work Package 3). Na pozadí popisu celého projektu a jeho cílů, metodologie a předpokladů prezentuje hlavní závěry z komparativní studie kontextuálních faktorů ovlivňujících zavádění inovací v rámci bydlení a sociální péče zaměřené na seniory a ohrožené osoby v osmi zemích střední Evropy.
 
Anotace v angličtině:  This report presents the results of the joint research activity conducted within the framework of the HELPS Project ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), implemented through the EU Territorial Cooperation CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund. This report represents one of the main outcomes from the research part of the HELPS project (Work Package 3) and it describes the background of the whole project and its objectives, methodology and the assumptions of the research, and it presents the main findings from a comparative study of the contextual factors and best innovative practices in eight central European countries.
Klíčová slova: bydlení; péče domácí; lidé starší; lidé zranitelní; Evropa střední; města

Klíčová slova v angličtině: housing; home-care; older people; vulnerable people; central Europe; cities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT