Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

HELPS: WP3 - Catalogue of Practices [HELPS: WP3 ľ Katalog praxí]. / Jana Havlíková, Martina Mikeszová, Štěpánka Pfeiferová, Tomáš Dvořák, Martin Lux, Petr Sunega - Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciece CR, 2013. - 202 s. - ISBN 978-80-7330-232-0

[ Havlíková, Jana - Mikeszová, Martina - Pfeiferová, Štěpánka - Dvořák, Tomáš - Lux, Martin - Sunega, Petr ]

Anotace:  Tato publikace představuje výsledky společné výzkumné činnosti prováděné v rámci projektu HELPS ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), realizovaného prostřednictvím programu EU územní spolupráce CENTRAL EUROPE spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento katalog inovativních postupů v oblasti bydlení a péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které jsou uplatňovány v různých městech střední Evropy, je jedním z hlavních výsledků výzkumné části projektu HEPLS (Work Package 3).
 
Anotace v angličtině:  This report presents the results of the joint research activity conducted within the framework of the HELPS Project ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), implemented through the EU Territorial Cooperation CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund. This report represents one of the main outcomes from the research part of the HELPS project (Work Package 3) and it presents a catalogue of innovative practices in housing and care for the elderly and people with disabilities in Central European cities.
Klíčová slova: bydlení; péče domácí; lidé starší; lidé zranitelní; Evropa střední; města; praxe inovativní

Klíčová slova v angličtině: housing; home-care; older people; vulnerable people; central Europe; cities; innovative practices
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  nezadaávat do RIV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT