Publikační činnost: 2014
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociologická diskuse o nerovnostech ve světě na pozadí japonského západu demografického slunce. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 5 (2014), s. 28.

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Počátkem července 2014 se uskutečnil již osmnáctý světový kongres Mezinárodní sociologické asociace s titulem "Tváří v tvář nerovnostem ve světě: výzvy pro globální sociologii". Letos se jednání v Jokohamě zúčastnilo přes 6000 sociologů 104 národností. Nejvíce byli zastoupeni japonští kolegové, následováni Američany, Němci a Brity. Česká sociologická obec byla zastoupena osmnácti kolegy, což nás staví na velmi pěkné 41. místo. V rámci asociace funguje 63 menších či větších zájmových skupin s různými tématy.
Klíčová slova: Mezinárodní; sociologie; demografie; konference

Klíčová slova v angličtině: International; sociology; demography; conference
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT