Publikační činnost: 2014
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Stárnutí české společnosti ľ objektivní charakteristiky a subjektivní percepce [Ageing of the Czech society - objective characteristics and subjective perception]. / Lucie Vidovićová - In: Gerontologie ľ současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd / Hana Štěpánková, Cyril Höschl, Lucie Vidovićová. - Praha : Karolinum, 2014. - ISBN 978-80-246-2628-4. - s. 31-50 (20 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Kapitola definuje základní demografická charakteristiky stárnutí české populace a na základě výzkumu Ageismus hovoří o percepci stáří, stárnutí a seniorů v české společnosti.
 
Anotace v angličtině:  This chapter gives a basic overview of demography of ageing Czech society and with the results of Ageism survey shows attitudes towards old age, ageing, and older people in the Czech society.
Klíčová slova: stárnutí; demografie; stáří; diskriminace věková

Klíčová slova v angličtině: ageing; demography; age; age discrimination
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  celkem 283 s
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT