Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Index aktivního stárnutí a jeho potenciál [The Active Ageing Index and its potential]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 5 (2015), s. 29-30.

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Dne 16. a 17. dubna hostil Oxfordský institut stárnutí populace, Evropské komise a Ekonomická komise OSN pro Evropu mezinárodní seminář na téma indexu aktivního stárnutí (AAI - Active Ageing Index). Index aktivního stárnutí se skládá z analytického nástroje pro měření potenciálu stárnoucích společností a posouzení postavení starších lidí v těchto společnostech.
 
Anotace v angličtině:  On 16 and 17 April the Oxford Institute of Population Ageing, the European Commission and the United Nations Economic Commission for Europe hosted an international seminar on the theme of the Active Ageing Index. The Active Ageing Index (AAI) consists of an analytical tool for the measurement of the potential of ageing societies and the assessment of the position of older people in these societies.
Klíčová slova: konference mezinárodní; stárnutí aktivní; postavení starších lidí; index aktivního stárnutí

Klíčová slova v angličtině: international conference; active ageing; Active Ageing Index; position of older persons
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT