Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

O proměnách partnerství a rodiny v dnešní české společnosti. / Kristýna Peychlová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 5 (2015), s. 31.

[ Peychlová, Kristýna ]

Anotace:  Recenze na publikaci autorů Hana Hašková (ed.), Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Radka Dudová, Zuzana Uhde, Alena Křížková, Lenka Formánková: Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Praha: SLON, 2014, ISBN 978-80-7419-178-7, která představuje v patnácti kapitolách výsledky několikaletého výzkumu rodinných a partnerských životních drah v České republice.
Klíčová slova: sociologie; dráhy životní; sladění pracovního a rodinného života; rodina

Klíčová slova v angličtině: sociology; life course; reconciliation of family and work life; family
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT