Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

The Life Situation of Young Migrant Men and their Integration in the Czech Republic. Analysis of National Data gathered in the Migrant Menĺs Well-Being in Diversity Project. / Pavel Bareš, Milada Horáková, Jan Kubát, Danica Schebelle - Praha: RILSA, 2015. - 13 pp.

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; situace životní; integrace migrantů

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT