Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Životní situace mladých mužů z třetích zemí a jejich integrace v České republice. Vyhodnocení poznatků z mezinárodního projektu. / Pavel Bareš, Milada Horáková, Jan Kubát, Danica Schebelle - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 12 s.

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT