Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy [Work longevity: themes, opportunities and challenges]. / Lucie Vidovićová, Petr Wija, a kol. - 1. vyd. - Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. - 112 s. - ISBN 978-80-260-7988-0

[ Vidovićová, Lucie - Wija, Petr - a kol. ]

Anotace:  Publikace představuje analýzu situace na trhu práce v uplynulých deseti letech v kontextu minulého a budoucího demografického vývoje. Zaměřuje se na perspektivy a podmínky prodloužení pracovního života a pracovní kariéry s důrazem na slaďování rolí, zdravotní předpoklady prodloužení práceschopnosti a aktualizaci dovedností a kvalifikace v průběhu života a zvýšení souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Prodloužení pracovního života a udržitelná zaměstnanost jsou jedním z předpokladů kvality života ve stáří a solidarity v dlouhověké společnosti, kterými se nejbohatší země světa, včetně České republiky, stále progresivněji a význačněji vyznačují. Dlouhověkost a demografické změny se nestávají jen výraznou determinantou sociálního vývoje, ale i strukturálních změn na trhu práce, které by měly následovat strukturální změny institucí a politik ve veřejném i soukromém sektoru.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with demography and issues related to an ageing workforce.
Klíčová slova: trh práce; pracovníci starší; stárnutí pracovních sil; diskriminace věková; odchod do důchodu

Klíčová slova v angličtině: labour market; older workers; ageing workforce; age discrimination; retirement
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Zpracováno v rámci projektu "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I."
Nezadávat do RIV za VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT