Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění [Information service on acquired pension rights and related matters by a pension institution]. / Milan Šlapák, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 78 s. - ISBN 978-80-7416-217-6

[ Šlapák, Milan - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt přináší podobu informačního servisu pro občany České republiky o jejich důchodových právech. Šetření se zaměřilo na identifikaci konkrétních informací, které lidé považují za užitečné, a na to, jak detailní by taková informace měla být. Přesnost informace je velmi důležitá, ale vzhledem ke složitosti formule pro výpočet důchodu v České republice je dosažení přesnosti informace při zachování její srozumitelnosti velice obtížné. Čím detailnější a přesnější informace bude lidem poskytována, tím bude vyšší riziko, že jí nebude porozuměno. Jádrem projektu proto bylo nalezení rovnováhy mezi mírou přesnosti informace podávané občanovi a její obecnou srozumitelností.
 
Anotace v angličtině:  The paper provides the Czech pension institution with a tool for the improvement of information provision on acquired pension rights is which is one of the aims of the pension reform agenda. The project´s aim is to find the best way in which to inform people in the Czech Republic about individual pension rights and to communicate the accumulated know-how to the Czech pension institution. Output enable CSSZ to design a customer friendly service which provides valuable, accurate and understandable information on acquired pension rights.
Klíčová slova: veřejný informační servis; informace o důchodech; nabytá důchodová práva; nositel pojištění; klientská přívětivost servisu

Klíčová slova v angličtině: public information service; information on pensions; acquired pension rights; pension institution; client-friendly service; financial literacy
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC103/2012 Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT