Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Způsob sociálního zabezpečení invalidů z mládí ve vybraných zemích EEA [Methods of social security of disabled persons whose disability arose before the age of 18 years in selected EEA countries]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 67 s. - ISBN 978-80-7416-209-1

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie popisuje způsob zabezpečení (tj. především právní rámec, v rámci kterého je plnění zajištěno, a také výši plnění, a to jak finanční, tak nefinanční a způsob výpočtu takové dávky) osob, které se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu existujícího již před 18. rokem věku nemohly soustavně připravovat k pracovnímu uplatnění a po dosažení 18 let věku si nemohou zajistit příjmy ekonomickou aktivitou (výdělečnou činností, prací) ve vybraných zemích EEA. Práce se dále zabývá otázkou, jak jsou tyto osoby zajištěny v případě, že by se rozhodly migrovat z dané země do jiné země EU, popř. do třetích zemí a popisuje historický vývoj relevantní právní úpravy v posledních 10 letech.
 
Anotace v angličtině:  The monograph describes methods of social security with regard to long term disabled people whose disability arose before the age of 18 years and who, due to such disability, are unable to earn a working income in various European countries. It detailed describes the legal framework, benefits to which are such people entitled (benefits in pay/benefits in kind) and from which part of the social security system benefits are paid (disabled pension insurance / state social support / subsistence minimum income, etc.), the benefit calculation method inclusive the amount of the benefit. Study presents the development in related legislation over the last 10 years and answers the question how are long term disabled people whose disability arose before the age of 18 years secured by moving within the European Union / to other countries.
Klíčová slova: důchod invalidní; invalidé z mládí; formule výpočtu invalidního důchodu; pojištění sociální; přenositelnost důchodových dávek

Klíčová slova v angličtině: disability pensions; original invalidity; calculation formula of disability pension; social insurance; transferability of pension benefits
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT