Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích [Comparison of invalidity in the Czech Republic and selected European countries]. / Martin Holub, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 73 s.

[ Holub, Martin - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína ]

Externí odkaz
Anotace:  Hlavním cílem projektu je porovnání invalidizace a jejího vývoje v ČR se situací ve vybraných zemích EU. Pozornost je zaměřena na země s vícestupňovým systémem invalidity a invalidních důchodů. Projekt přináší detailní popis pojetí invalidity a invalidních důchodů ve sledovaných evropských zemích, věcných a právních podmínek pro uznávání jednotlivých stupňů invalidity a pro přiznávání invalidních důchodů. Vývoj invalidizace je dokumentován statistickými údaji o nově přiznaných invalidních důchodech v jednotlivých zemích za léta 2012 a 2013 podle počtu všech nově přiznaných invalidních důchodů a podle počtu nově přiznaných "plných" a "částečných" invalidních důchodů celkově a v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Zároveň byla pozornost zaměřena na dočasnost nebo trvalost nároku na invalidní důchod, na problematiku provádění kontrol zdravotního stavu a trvání invalidity a jejich výsledky, na zdravotní příčiny invalidizace a na věkový aspekt invalidity, tedy věk, v němž je příslušný invalidní důchod přiznáván nejčas
těji.
 
Anotace v angličtině:  The project provides an overview of invalidity and its development in Czech Republic and selected European countries. Projectĺs attention aims to multi degree invalidity systems. Study brings detailed descriptions of invalidity systems, basic principles and risk covered. The development of invalidity is illustrated by statistical data on new granted invalidity pensions in years 2012 and 2013 divided by full or partial invalidity pensions. The project compares health causes of invalidity, duration of invalidity, possibility of review invalidity pension and the age in which the invalidity benefit is granted most frequently.
Klíčová slova: důchod invalidní; zab. sociální; komparace invalidních systémů

Klíčová slova v angličtině: disability pension; social security; comparison of invalidity systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC508/2015 Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT